Home » Algemeen » Column Ria van ’t Klooster: van intentie naar actie

Column Ria van ’t Klooster: van intentie naar actie

Ria van 't Klooster

Eind 2020 tekende de NRTO de intentieverklaring crisisdienstverlening door regionale mobiliteitsteams.

Doel van deze intentieverklaring is dat mensen die door de Corona-crisis hun baan dreigen te verliezen of al hebben verloren door regionale mobiliteitsteam naar nieuw werk worden begeleid.

Hiermee wil het kabinet werkeloosheid voorkomen of zo kort mogelijk laten duren en bedrijven helpen bij het begeleiden van werk-naar–werk-trajecten en hen voorzien van voldoende gekwalificeerd personeel. Die regionale mobiliteitsteams starten in alle 35 arbeidsmarktregio’s. Hiervoor is ook veel geld beschikbaar.

Zo’n intentieverklaring tekenen we als NRTO niet zomaar. Wij weten dat scholing, maar ook het valideren van wat iemand al kan voordat hij aan de scholing begint, een belangrijke rol speelt bij het van werk naar werk helpen van mensen.

Private opleiders en EVC-aanbieders kunnen en willen hierin een belangrijke rol spelen. Of het nu gaat om hele functiegerichte opleidingen, branche- of beroepscertificaten die nodig zijn om het werk te mogen uitvoeren, om persoonlijke vaardigheden of om mbo – of hbo-certificaten.

Belangrijk is ook hier weer het maatwerk en de flexibiliteit die private opleiders bieden. Maar bovenal: private opleiders hebben jarenlange ervaring met het opleiden van volwassenen en er is een heel breed aanbod. Wij willen die kennis en ervaring en dat brede aanbod graag inzetten.

We willen en kunnen een bijdrage leveren aan het oplossen van arbeidsmarktknelpunten, wij kunnen mensen met scholing van werk naar werk helpen en daarmee werkloosheid voorkomen. Samen met de publieke sector maar ook met onze samenwerkingspartners in Samen werken voor werk.

De komende periode zullen we van intentie naar actie moeten gaan. Het is van groot belang dat we dan wel aan de juiste tafels komen te zitten.

Afgelopen jaren hebben we fors ingezet op publiek-private samenwerking. De komende periode zal moeten blijken of het blijft bij woorden of ook daden. Wij zijn er klaar voor!

Ria van’ t Klooster, directeur NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies