Home » Algemeen » NLQF wordt een steeds waardevoller instrument voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

NLQF wordt een steeds waardevoller instrument voor Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

De Nederlandse overheid wil het Netherlands Qualification Framework (NLQF) wettelijk verankeren. Als de Tweede Kamer dit wetsvoorstel aanneemt wordt het NLQF het nationale instrument voor de niveauaanduiding van kwalificaties. Een hele nieuwe generatie studenten zal dan opgroeien met het logo en de naam van het NLQF op het diploma. Het NLQF heeft als doel een bijdrage te leveren aan de arbeidsmobiliteit, door leren zichtbaar te maken. Een NLQF-inschaling geeft inzicht in wat iemand kan en weet als een bepaald leerproces is afgerond.   

NLQF en Leven Lang Ontwikkelen (LLO)

Het NLQF is opgezet ter ondersteuning van een leven lang ontwikkelen. Als mensen willen bij-, op-, of omscholen, willen ze niet altijd per se een overheidserkende mbo of ho opleiding volgen. Het NLQF schaalt het niveau van diploma’s van bijvoorbeeld branche- en functiegerichte opleiding in, zodat duidelijk is voor de deelnemers en werkgevers of het niveau van een diploma vergelijkbaar is met het niveau van bijvoorbeeld een mbo-4 of bachelorsdiploma. Op deze manier stimuleert het NLQF naast formeel leren ook het non-formeel en informeel leren, omdat het niveau van allerlei soorten opleidingen, trainingen, cursussen en EVC-trajecten kan worden bepaald in termen van leeruitkomsten. Dit geeft duidelijkheid en houvast in de wirwar van verschillende waardepapieren. Het is dus een leerwegonafhankelijke niveaubepaling, waardoor leven lang ontwikkelen optimaal kan worden gefaciliteerd.

NLQF en microcredentials

Microcredentials zijn een opkomende trend in Nederland en in heel Europa. Microcredentials maken het mogelijk om onderwijs in kleinere eenheden op te knippen die afzonderlijk worden gecertificeerd. Op deze manier kunnen werkende studenten delen van een opleiding volgen om zich verder te ontwikkelen. Het NLQF kan helpen bij het gebruik van microcredentials. Gekoppeld aan het NLQF kan namelijk door middel van stapeling gewerkt worden naar een erkend diploma. Op dit moment is een pilot microcredentials in gang gezet in het hoger onderwijs. Daarnaast gaan wij, de NRTO, met NCP NLQF aan de slag met een roadmap om te kijken of microcredentials ook in het non-formele en private onderwijs haalbaar zijn.

Meer weten over NLQF, ga naar de informatiebijeenkomst over NLQF, zie

‘Het NLQF maakt leren zichtbaar en dat is goed voor werkgever, werknemer én opleider. Het NLQF stimuleert zowel formeel, informeel als non-formeel leren, en daarmee een leven lang ontwikkelen.’

– Ria van ’t Klooster, directeur van de NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies