Home » Algemeen » Volwassenenonderwijs in Europees perspectief: we doen het best goed in Nederland, maar ook hier moet het beter

Volwassenenonderwijs in Europees perspectief: we doen het best goed in Nederland, maar ook hier moet het beter

Nederland presteert bovengemiddeld als het gaat over de participatie van volwassenen aan een Leven Lang Leren. Dat blijkt uit onderzoek van Bert-Jan Buiskool van Ockham (IPS). De Europese doelstelling is dat 15% van de volwassenen deelneemt aan een vorm van leren in de vier weken voorafgaand aan de enquête. Samen met Oostenrijk en Estland heeft Nederland de hoogste doelstelling: 20% van de volwassenen neemt ieder jaar aan een vorm van leren. In 2019 haalde Nederland 19,50%, waarmee we tot de best presterende landen van Europa horen, alleen de Scandinavische landen, IJsland, Estland en Zwitserland haalden hogere percentages.

Europees beleid
Het Europees beleid op een Leven Lang Leren is vanaf 2000 een belangrijk beleidsonderwerp geworden en daarna steeds verder ontwikkeld. Door verbeterend beleid en een hogere plaatsing op de agenda is daarom ook progressie geboekt. Daarnaast is een Leven Lang Leren in 2017 opgenomen in de Europese Pijler van Sociale Rechten. Maar we zijn er nog niet. Zo zijn er talloze barrières voor volwassenen om onderwijs te volgen. Momenteel heeft 1 op de 5 Europeanen nog een laag taalvaardigheidsniveau. Daarbij ligt de doelstelling van 15 % participatie van volwassenen aan educatie in de meeste Europese landen nog buiten bereik.

Obstakels voor een leven lang leren
Ondanks dat Nederland bij de best presterende landen van Europa behoort op het gebied van een leven lang leren, zijn er ook in ons land nog obstakels. Zo is volwassenenonderwijs niet altijd toegankelijk of voldoende beschikbaar voor mensen met de grootste afstand tot de scholing. Verder kunnen kwaliteitskaders ontbreken concluderen de onderzoekers.

Het STAP-budget
Waar we als Nederland progressie mee gaan maken volgens onderzoeker Buiskool is het STAP-budget. Met het STAP budget kan praktisch iedere burger met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt vanaf 1 januari 2022 een financiële tegemoetkoming aanvragen. Deze bedraagt maximaal € 1.000 (inclusief btw) per jaar en is inzetbaar voor het volgen van een erkende scholingsactiviteit. Alleen scholingsactiviteiten die in het Scholingsregister staan, komen in aanmerking voor het STAP-budget. Volgens Buiskool is het een effectieve manier om mensen gericht aan het leren te krijgen.

NRTO-keurmerk
Het NRTO-keurmerk is een kwaliteitskader zoals Buiskool beoogt. Alle opleiders aangesloten bij de NRTO moeten dit keurmerk behalen. Het is ook een van de kwaliteitscriteria die als voorwaarde worden gesteld om als opleiding in het STAP-scholingsregister opgenomen te worden. “Een externe certificerende instantie beslist of een opleider aangesloten bij de NRTO dit keurmerk krijgt. Daarmee is het een erkenning voor kwaliteit en professionaliteit van een opleider.”; aldus Ria van ’t Klooster (directeur NRTO).


Lees het volledige rapport over volwassenenonderwijs in Europees perspectief

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies