Home » Algemeen » Reactie NRTO op SCP-notitie: juist nú investeren in scholing

Reactie NRTO op SCP-notitie: juist nú investeren in scholing

Op 9 juli 2020 publiceerde de het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) haar notitie over de maatschappelijke gevolgen van de coronamaatregelen. In het bijzonder ten aanzien van scholing, werkverlies en armoede.

Het SCP vervult daarmee een urgente behoefte aan meer informatie over (te verwachten) effecten van de coronamaatregelen op menselijke kapitaal en de arbeidsmarkt. De notitie concludeert onder andere dat werkgevers en werknemers uit eigen beweging vooral investering in bijscholing en minder in omscholing. De bereidheid van werkgevers om in omscholing te investeren is volgens SCP niet zo groot vanwege een collectief actieprobleem. Het SCP signaleert dat in tijden van crisis de problemen rondom omscholing nog pregnanter naar voren komen.

Juist nú fit voor de toekomst!

De NRTO erkent de problematiek die wordt geconstateerd door het SCP en roept, zoals al eerder, op om juist nú te investeren in scholing.

Zowel werkgevers als werknemers hebben het werk de afgelopen maanden snel zien veranderen. Enkele sectoren zullen (gestaag) weer opkrabbelen, maar andere sectoren zullen blijvend veranderen.

Dat maakt dat werknemers en werkzoekenden zich moeten voorbereiden op de toekomst, tijdens en na de coronacrisis. Door het volgen van training, opleiding, coaching en/of andere soortige trajecten maken mensen zich duurzaam arbeidsmarktfit. Voor nu, maar ook voor straks!

Het gehele rapport leest u hier

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies