Home » Algemeen » Intelligent herstelbeleid kan niet zonder scholing

Intelligent herstelbeleid kan niet zonder scholing

Op 21 mei publiceerde de Denktank Coronacrisis haar advies ‘De contouren van een intelligent herstelbeleid’.

De NRTO deelt de uitgangspunten van de Denktank, en onderschrijft de oproep om te anticiperen op de nieuwe arbeidsmarkt door middel van onderwijs en scholing.

Deze periode van thuis werken en thuis zitten zal een katalysator zijn voor verdere groei van digitale leeroplossingen. Maar altijd zal maatwerk gelden: online waar het kan, fysiek contact waar het moet. En juist dat maatwerk is de kracht van private opleiders.

Zie ook: statement thuis werken thuis leren

De Denktank kent een hoge prioriteit toe aan het leren van volwassenen. Daarmee wordt hun arbeidsmarktwaarde vergroot en kunnen zij gemakkelijker switchen van werk uit sectoren waar werkeloosheid dreigt naar werk in sectoren waar personeel nodig is.

Daarbij vraagt de denktank aandacht voor een zestal punten:

  1. draag zorg voor voldoende informatie en begeleiding
  2. ga uit van de vaardigheden die mensen al hebben
  3. maak gebruik van werkend leren
  4. onderhoud de vaardigheden van medewerkers
  5. benut ervaringen met digitale vormen van leren
  6. en sluit aan op lopende ontwikkeling en versterk deze.

De leden van de NRTO hebben ervaring met het opleiden van volwassenen, en bieden het maatwerk dat zij nodig hebben.

De Denktank Coronacrisis vindt het van cruciaal belang dat bij de keuzes die het kabinet de komende maanden maakt behoud en versterking van bedrijvigheid, werkgelegenheid en verdienvermogen centraal staan, in nationaal en Europees verband. Op die basis kunnen dan ook andere kwetsbaarheden in de samenleving worden aangepakt, zoals in onderwijs en scholing, of op de arbeidsmarkt en in de sociale zekerheid.

“Werkgevers, werkenden en werkzoekenden maar ook opleiders zullen zich moeten voorbereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Voor zowel thuiswerkers als thuiszitters geldt: Benut je tijd goed, volg een opleiding! Qua scholing en opleiden is al veel mogelijk. Velen zullen daar een (financieel) steuntje in de rug voor nodig hebben.” aldus Ria van ’t Klooster directeur NRTO

Het is tijd om werk te maken van een leven lang ontwikkelen, nu maar ook straks!

Ria van ’t Klooster, directeur NRTO


NRTO leden staan voor kwaliteit. Zij voldoen aan de hoge eisen van het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk vraagt om een blijvende investering in innovatie en een investering in professionals die verantwoord materiaal ontwikkelen en inspelen op de behoefte. Let daarom bij de keuze van een opleider, exameninstituut of EVC-aanbieder op dit kleurmerk! De leden van de NRTO vindt u hier en kunt u zoeken op aanbod en vorm.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies