Home » Algemeen » Levenlanglerenkrediet werkt

Levenlanglerenkrediet werkt

Op 20 mei publiceerde Panteia de eindrapportage over het onderzoek naar Levenlanglerenkrediet.

De resultaten zijn helder: Het merendeel van de gebruikers is tevreden over de huidige regeling, én uitbreiding van de doelgroep naar bbl- en 3e leerweg is wenselijk en mogelijk.

De NRTO is een groot voorstander van het Levenlanglerekrediet, en pleit ook voor een verbreding naar de bbl- en 3e leerwegopleidingen.

Aandeel niet-bekostigd onderwijs

De regeling is ook te gebruiken voor opleidingen in het niet-bekostigd onderwijs. Uit het rapport blijkt dat nagenoeg 1 op de 5 van alle deelnemers een opleiding volgde in het niet-bekostigd onderwijs. Dit aandeel is significant hoger voor specifieke leeftijdscategorieën.

De regeling geniet nog weinig bekendheid. Een groot deel van het aanbod van private aanbieders (bbl- en 3e leerweg) komt niet in aanmerking voor de regeling. Wanneer de regeling wordt uitgebreid, voorzien wij een toename van het aandeel niet-bekostigd onderwijs.

Levenlanglerenkrediet ook voor bbl- en 3e leerweg

Mensen dienen in staat gesteld te worden om zich een leven lang te ontwikkelen. Daarvoor is het belangrijk dat de scholing ook qua vorm aansluit bij de wensen van de volwassen.

De huidige regeling voorziet in krediet voor het volgen van een voltijd of deeltijd opleiding in het hbo/wo opleiding. In het mbo is de regeling alleen te gebruiken voor voltijd opleidingen. De meeste volwassenen hebben niet de mogelijkheid om voltijd te gaan studeren.

De minister geeft in een brief aan de tweede kamer aan positief te staan tegenover een uitbreiding naar derde leerweg en bbl maar laat dit besluit om financiële redenen over aan een volgend kabinet.

Met een uitbreiding naar de bbl- en de 3e leerweg wordt het feitelijk mogelijk gemaakt om een deeltijd of duale mbo-opleiding te volgen. Daarmee worden alle onderwijs niveaus even toegankelijk voor volwassenen. Dat zou een mooie ontwikkeling zijn

Ria van’t Klooster, (directeur NRTO)
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies