Home » Algemeen » Opleiding Registerpodologie ingeschaald op NLQF-niveau 6!

Opleiding Registerpodologie ingeschaald op NLQF-niveau 6!

Afgelopen tijd is er achter de schermen bij de Academie voor Podologie (AvP) hard gewerkt aan de inschaling van de opleiding Registerpodologie op NLQF-niveau 6. Dat betekent dat is vastgesteld dat het niveau van deze non-formele of private opleiding vergelijkbaar is met het niveau van formele opleidingen, in dit geval een bacheloropleiding die ook is ingeschaald in NLQF 6. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Op deze manier kunnen diploma’s qua niveau met elkaar vergeleken worden.

Met NRTO-keurmerk minder uitgebreide NLQF-procedure

Voordat een organisatie kwalificaties kan inschalen in het NLQF vindt een validiteitstoets plaats. De onderdelen die worden beoordeeld zijn rechtspersoonlijkheid van de organisatie, eigendomsrecht van de kwalificatie, continuïteit van de organisatie, examinering en kwaliteitsborging. De AvP heeft een NRTO-keurmerk en kon daarom in plaats van een uitgebreide validiteitstoets volstaan met een beperkte validiteitstoets met auditbezoek gericht op examinering doen. Dat is minder werk (het NCP gaat niet over doen wat NRTO al heeft beoordeeld) en scheelt veel in de kosten.

NLQF maakt kwalificaties vergelijkbaar

NLQF is een Nederlands raamwerk voor inschaling naar niveau van alle mogelijke kwalificaties. Door de overheid gereguleerde kwalificaties zoals het VO, MBO, HO en private kwalificaties worden zo vergelijkbaar met elkaar. Ook kunnen kwalificaties uit 39 Europese landen met elkaar vergeleken worden door de koppeling van het nationale kwalificatieraamwerk NLQF aan het Europees Kwalificatieraamwerk EQF. Zo kan een registerpodoloog uit Nederland in Frankrijk laten zien op welk NLQF/EQF-niveau hij of zij gekwalificeerd is. Kortom: nationale en internationale kwalificaties kunnen eenvoudig met elkaar vergeleken worden.

Meer informatie over NLQF

Meer informatie over de voordelen van het NRTO-keurmerk.

Voor meer informatie over het NLQF.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies