Home » Algemeen » Op naar een skillsgerichte arbeidsmarkt

Op naar een skillsgerichte arbeidsmarkt

Een meer skillsgerichte arbeidsmarkt is hard nodig, daarom is de NRTO blij met dit inspiratiedocument van de Sociaal-Economische Raad.

Het is een hele goede ontwikkeling als (toekomstige) werknemers hun ontwikkelde kennis, vaardigheden en competenties (skills) zichtbaar kunnen maken en kunnen meenemen gedurende de loopbaan. Als werkgevers dit ook erkennen en herkennen, kunnen vaardigheden en competenties beter worden betrokken bij matching op de arbeidsmarkt. Ook draagt het bij aan de keuze van de juiste scholing en ontwikkeling.

In het inspiratiedocument ‘Samen toewerken naar een meer skillsgerichte arbeidsmarkt’ wordt uiteengezet waarom dit zo belangrijk is en wat er nodig is om het te realiseren. In de werkgroep beroepsonderwijs van VNO-NCW en in de werkgroep onderwijs van de Stichting van de Arbeid is het inspiratiedocument besproken en positief ontvangen. De inhoud sluit goed aan bij de uitwerking van het huidige herstelbeleid (van werk naar werk) en de gehonoreerde LLO-projecten binnen het Groeifonds. Vanuit de Actie-agenda wordt de komende tijd bijgedragen aan de verdere uitwerking. Ook De NRTO is hierbij betrokken.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies