Home » Corona » Informatie over inburgering en het coronavirus

Informatie over inburgering en het coronavirus

Hier kunt u meer informatie vinden over inburgering en de coronacrisis.

Actualisatie voorwaarden afstandsonderwijs inburgeringsplichtigen

De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet verloren gaat door een onderbreking van het leertraject.

De periode waarin de coronamaatregelen van het kabinet van kracht zijn, is verlengd. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het servicedocument geactualiseerd. De actualisatie betreft de verlenging van de aangepaste voorwaarden voor afstandsonderwijs tot in ieder geval 20 mei 2020. De periode waarin de contracten kunnen worden omgezet duurt ook tot in ieder geval 20 mei 2020. Het geactualiseerde servicedocument leest u op de website van Blik op Werk.

Akkoord SZW en VNG: extra budget invoering nieuw inburgeringsstelsel

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), hebben afspraken gemaakt over de financiële en inhoudelijke kaders van het nieuwe inburgeringsstelsel. Gemeenten krijgen 35,2 miljoen euro per jaar extra voor hun taken in het nieuwe stelsel. Daarnaast krijgen ze eenmalig 36,5 miljoen euro voor de invoeringskosten. Zij hebben ook afgesproken hoe de gemeenten hun regierol kunnen verstevigen. De afspraken krijgen brede steun van alle betrokken partijen.

Lees verder

Bron: Rijksoverheid

Pilotprogramma Veranderopgave Inburgering verlengd

Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet inburgering in werking. De regie op de uitvoering van de wet komt bij de gemeenten te liggen. Het ministerie van SZW ondersteunt gemeenten bij de voorbereiding op de nieuwe wet door het organiseren van een pilotprogramma. Daarin doen 97 gemeenten in 39 pilots ervaringen op met de nieuwe inburgeringswet. Die ervaringen worden breed gedeeld en gebruikt voor het inrichten van een lerend, adaptief inburgeringstelsel.

Lees verder

Versoepeling voorwaarden afstandsonderwijs inburgering vanwege coronamaatregelen

De coronamaatregelen van de overheid hebben ook invloed op inburgeren. Het is van belang dat inburgeringsplichtigen toegang blijven houden tot inburgeringsonderwijs en het al geleerde niet verloren gaat door een onderbreking van het leertraject.

Lees verder

De NRTO heeft zich samen met OVAL en de MBO-raad hard gemaakt voor afstandsonderwijs voor inburgeringsplichtigen. Dit heeft geleid tot gesprekken met het ministerie van SZW, Duo en Blik op Werk met resultaat.
Onderstaand treft u de link aan naar het nieuwsbericht van de Rijksoverheid en het servicedocument.

Afstand onderwijs voor inburgeringsplichtigen door maatregelen coronavirus

Bron: Nieuwsbericht Rijksoverheid 25-03-2020 16:20

Ingangsdatum nieuw inburgeringsstelsel naar 1 juli 2021

De invoering van het nieuwe inburgeringsstelsel wordt met zes maanden opgeschoven naar 1 juli 2021. Rijksoverheid, gemeenten en andere betrokken organisaties hebben een extra half jaar nodig om de invoering van het stelsel zorgvuldig voor te kunnen bereiden. Zo wordt er nog gewerkt aan lagere regelgeving en aan de inrichting van gegevensuitwisseling tussen organisaties. Ook lopen er nog steeds gesprekken met de VNG over de wettelijke en financiële kaders. Dat schrijft minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer.

Rijksoverheid

Naar aanleiding van diverse signalen heeft de NRTO, samen met de MBO raad en Oval een brief gestuurd naar minister Koolmees. Deze kunt u hier vinden.

Bij deze brief zijn er concrete voorstellen gedaan. Voorstel NRTO MBOraad en OVAL voor aanbieders inburgering gedurende de Covid-19 crisis

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies