Home » Algemeen » Is het skillspaspoort de oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt?

Is het skillspaspoort de oplossing voor ‘vrij reizen’ over de arbeidsmarkt?

Het idee van een skillspaspoort staat momenteel volop in de belangstelling. Het skillspaspoort is een persoonlijk overzicht van welke competenties iemand bezit. Zowel opleiding (formeel leren) als levens- en werkervaring (informeel en non-formeel leren) worden vertaald naar skills. De focus verschuift op deze manier van diploma’s naar competenties en vaardigheden. 

Waarom een skillspaspoort?

Op dit moment is er sprake van grote en groeiende skills mismatches. Voor een deel van de werkzoekenden is het lastig om werk te vinden dat aansluit op hun skills. Tegelijkertijd hebben werkgevers moeite met het vinden van werknemers met de juiste skills. Werkgevers kunnen het paspoort gebruiken om het potentieel van werknemers in te schatten. Werknemers kunnen het paspoort gebruiken om zich te profileren op de arbeidsmarkt of om zich gericht verder te ontwikkelen. Het skillspaspoort heeft zo de potentie om de werelden van onderwijs en arbeidsmarkt beter op elkaar af te stemmen, waardoor mobiliteit wordt gefaciliteerd.

De validatie en certificering van skills blijkt complex. Daarom voerde TNO, samen met de Hogeschool van Amsterdam, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Saxion Hogeschool een onderzoek uit naar de (on)mogelijkheden van het skillspaspoort en publiceerden ze een rapport met de titel Vrij reizen over de arbeidsmarkt.

Belangrijkste uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat de invoering van een skillspaspoort nu nog een ambitieuze stip aan de horizon is. Zowel werkgevers als werknemers en onderwijsexperts staan positief tegenover het skillspaspoort. Echter, vanuit alle partijen komt naar voren dat er nog veel onduidelijkheid is over het eigenaarschap, het beheer en de financiering. Om het skillspaspoort te laten slagen is een integrale visie op de arbeidsmarkt en het onderwijs in de toekomst nodig, met daarbij actieve betrokkenheid van alle actoren en duidelijke regie.

‘’Het skillspaspoort is een wenkend perspectief voor onderwijs én arbeidsmarkt. De potentie is er, nu de uitvoering nog.’’

– Ria van ‘t Klooster, directeur NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies