Home » Algemeen » NRTO onderschrijft conclusies van de Onderwijsraad

NRTO onderschrijft conclusies van de Onderwijsraad

Publiek onderwijs staat onder druk, zo stelt de Onderwijsraad in haar rapport “Publiek karakter voorop”. Samenwerkingen met private onderwijsaanbieders kunnen de toegankelijkheid in gevaar brengen als dit aanbod niet voor iedereen toegankelijk is. De NRTO onderschrijft dit en is van mening dat scholen die privaat aanbod inkopen dit voor iedereen toegankelijk moeten stellen. Wanneer leerlingen kosteloos kunnen deelnemen, dan kan aanvullend onderwijs positief zijn voor de leerprestaties.

In het rapport wordt beschreven hoe huiswerkbegeleiding, bijles en examentraining de afgelopen decennia zijn toegenomen, parallel aan de toenemende druk op het onderwijsstelsel. De Onderwijsraad is niet tegen de inzet van dit privaat aanbod en stelt dat de inzet van private aanbieders het publiek onderwijs kan versterken, professionaliseren en vernieuwen.  

“Kwaliteit van onderwijs is een gezamenlijke opdracht van publieke en private aanbieders.”

Ria van ’t Klooster, directeur NRTO: “Terecht stelt de Onderwijsraad dat scholen het privaat aanbod doordacht moeten benutten. Daarbij moeten zij verzekerd zijn van kwaliteit van dat aanbod. Kwaliteit van onderwijs is een gezamenlijke opdracht van publieke en private aanbieders.”

“Wij pleiten daarom voor een keurmerk voor private aanbieders van huiswerkbegeleiding en examentrainingen. De bij de NRTO aangesloten private scholen moeten naast het toezichtkader van de Inspectie van het Onderwijs ook nog voldoen aan het NRTO-keurmerk.”

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies