Home » Algemeen » NRTO, MBO-raad, SBB en UWV ontwikkelden samen inspiratiekaart voor bij- en omscholing naar kansberoepen

NRTO, MBO-raad, SBB en UWV ontwikkelden samen inspiratiekaart voor bij- en omscholing naar kansberoepen

Het kabinet heeft 63 miljoen euro beschikbaar gesteld voor praktijkleren in het mbo leidend tot een diploma, mbo-certificaat of praktijkverklaring. Deze middelen zijn bedoeld om de arbeidsmarktpositie te versterken van mensen die door de coronacrisis hun baan kwijtgeraakt zijn of kwijt dreigen te raken. Regionale mobiliteitsteams zetten dit budget in om werkenden en werkzoekenden om te scholen naar kansrijke sectoren of te behouden in werk. We hopen dat deze inspiratiekaart is te gebruiken bij het gesprek in de regio om te bepalen welk beroepen een grote kans bieden op werk en welke kwalificaties, mbo-certificaten en praktijkverklaringen aansluiten op de kansrijke beroepen.

Hoe gebruikt u de kaart?

De inspiratiekaart is grotendeels gebaseerd op het overzicht met kansrijke beroepen van UWV van december 2020. Voor een selectie van deze kansrijke beroepen wordt aangegeven wat de relevante mbo-kwalificaties zijn. Bij– en omscholing via het mbo kan op alle 4 de mbo-niveaus, afhankelijk van de achtergrond, wensen en mogelijkheden van de kandidaat en de werkgever. We hebben ervoor gekozen om in deze kaart vooral de kwalificaties op niveau 2 te laten zien, wetende dat er in hetzelfde beroep mogelijkheden zijn op niveau 3 en 4. Dit om dat de niveau 2 kwalificaties zich vaak het best lenen voor instap in het beroep. Bij de kwalificaties zijn de bijbehorende mbo-certificaten in beeld gebracht. Daarnaast zijn in de inspiratiekaart voorbeelden te vinden van praktijkleren met de praktijkverklaring. Vaak gaat het bij de praktijkverklaring om kwalificaties op niveau 1 en 2. Vanuit de arbeidsmarkt groeit de vraag naar vakkrachten die een bijdrage kunnen leveren aan thema’s als verduurzaming en circulariteit.

Het mbo speelt een belangrijke rol in het opleiden van deze vakkrachten. Daarom hebben we ook laten zien welke mbo-opleidingen ingezet kunnen worden ten behoeve van het klimaat.

Waar is het opleidingsaanbod voor werkenden en werkzoekenden te vinden?

Zowel bekostigde als private mbo-instellingen kunnen praktijkleren in het mbo, gericht op een diploma, mbo-certificaat of een praktijkverklaring aanbieden. Niet alle mbo-instellingen doen dit al. Gemeenten en UWV, vakbonden en werkgevers kunnen bij de mbo-instellingen in hun regio en landelijk informeren welk aanbod er is of gecreëerd kan worden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies