Home » Algemeen » Nieuwe brochure ‘Ruimte in regels’ voor een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

Nieuwe brochure ‘Ruimte in regels’ voor een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen

In een snel veranderende arbeidsmarkt is een leven lang ontwikkelen voor iedereen belangrijk.

Steeds meer mbo-instellingen bieden maatopleidingen aan voor werkende volwassenen of werkzoekenden. Daarbij ontstaan vragen van beleidsmakers, docenten en regionale gesprekspartners.

Om antwoord te geven op deze veelvoorkomende vragen is er een uitgebreide brochure gemaakt genaamd: “‘Ruimte in regels’ voor een flexibel mbo-aanbod voor leven lang ontwikkelen.”

De nieuwe brochure geeft antwoorden op veel gestelde vragen van docenten en beleidsmakers over maatwerkonderwijs voor volwassenen die werken of werk zoeken. In deze brochure is informatie te vinden over de ruimte in de regels voor het mbo en is bedoeld voor zowel bekostigde en niet-bekostigde mbo-instellingen.


Persoonlijke en professionele ontwikkeling is onmisbaar, voor jezelf en voor de samenleving. Een leven lang ontwikkelen moet voor iedereen de gewoonste zaak van de wereld worden.

Minister Van Engelshoven

Zij verwoordt hiermee dat innovatief onderwijs op maat uiterst belangrijk is om aan te sluiten op de behoeften van volwassenen die zich willen bij-, op- of omscholen en op de vraag vanuit de arbeidsmarkt.

De brochure is een productie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en is in samenwerking gemaakt met de MBO Raad, de NRTO, het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering, het Kennispunt MBO LLO en de Inspectie van het Onderwijs. Samen met professionals van een aantal mbo-instellingen vanuit het bekostigd en niet-bekostigd onderwijs zijn de belangrijkste vragen en antwoorden tot stand gekomen.

In de brochure wordt onder meer ingegaan op de mogelijkheden voor maatwerk bij de bol en bbl, de derde leerweg, examinering, certificaten en verklaringen en financieringsmogelijkheden.

Handreikingen

In aanvulling op de brochure zijn diverse handreikingen beschikbaar met verdiepende informatie:

  • handreiking Derde Leerweg
  • handreiking Certificaten – handreiking Verkorting van opleidingen
  • handreiking Maatwerk en vrijstelling generieke eisen voor volwassen studenten

Korte uitleg van de rijksoverheid:

Om deze inhoud te kunnen zien, moet u cookies aanvaarden van Youtube
Aanvaard cookies

Downloads

Download de inhoudsopgave:

RuimteInRegels MBO Inhoudsopgave

Download de brochure:

RuimteInRegels MBO onderwijsaanbod brochure

Download de bijlage van de brochure:

Ruimte In Regels MBO Bijlage onderwijsaanbod

Meer info

Naar de rijksoverheidpagina

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies