Home » Algemeen » Opleiden als oplossing voor de uitdagingen waar wij voor staan

Opleiden als oplossing voor de uitdagingen waar wij voor staan

De NRTO heeft meegewerkt aan de campagne Future of Education dat op zaterdag 10 december 2022 als bijlage bij EW magazine is verschenen.

Het kabinet heeft ambitieuze plannen op het gebied van een Leven lang ontwikkelen. Dat moet ook wel, want wij staan voor ongekende uitdagingen. Om deze het hoofd te bieden is een goed opgeleide beroepsbevolking essentieel. Op dit moment zijn er grote tekorten op de arbeidsmarkt en de noodzaak van banen die de maatschappelijke opgaven van de energietransitie en IT kunnen dienen. Opleiden levert een wezenlijke bijdrage aan het oplossen van deze uitdagingen. Het volledige artikel van Ciel Stevens- Meewis en Pauline Withagen kunt u hier lezen.

De volledige campagne kunt u hier vinden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies