Home » Algemeen » <a href="https://www.nrto.nl/algemeen/rapport-met-advies-individuele-leerrechten-door-nrto-aangeboden-aan-tweede-kamer/" title="Rapport met advies individuele leerrechten door NRTO aangeboden aan Tweede Kamer">Rapport met advies individuele leerrechten door NRTO aangeboden aan Tweede Kamer

Rapport met advies individuele leerrechten door NRTO aangeboden aan Tweede Kamer

 

De NRTO heeft het SEO onderzoeksrapport ‘Analyse van het speelveld voor publieke en private aanbieders van post-initieel onderwijs’ aan de leden van de Tweede Kamer commissie Onderwijs aangeboden. Dit SEO rapport geeft een analyse van de huidige markt, regelgeving en adviezen met betrekking tot Leven Lang Ontwikkelen.

Een belangrijk advies van deze onderzoekers is dat de financiering van het leven lang ontwikkelen via het post initieel onderwijs door middel van de vraagzijde zou moeten gaan plaatsvinden in plaats van de aanbodzijde.

Zo stellen de onderzoekers vast dat individuele leerrechten de onderwijsbehoefte van volwassenen stimuleren en ondersteunen zonder onderscheid te maken tussen publieke en private opleiders. Dat betekent lagere kosten voor de overheid en de burger en een grotere effectiviteit van scholingsbeleid.

De conclusie van het SEO rapport is verder dat in de huidige situatie geen sprake is van marktfalen in het post-initieel onderwijs. De aanwezigheid van een goed functionerende markt is de reden waarom de grens van de publieke bekostiging wordt gelegd bij de overgang van initieel naar post-initieel onderwijs: initieel onderwijs is publiek bekostigd, post-initieel onderwijs is in essentie niet bekostigd.

https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Eindrapport-l-Scholing-en-training-voor-werkenden-l-SEO-economisch-onderzoek-2.pdf

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies