Home » Algemeen » NRTO tekent intentieverklaring om mensen met scholing aan het werk te helpen

NRTO tekent intentieverklaring om mensen met scholing aan het werk te helpen

Er komen 35 regionale mobiliteitsteams die zich met onder andere scholing en bemiddeling gaan inzetten om mensen van werk naar werk te helpen.

Diverse partijen waaronder NRTO hebben daartoe op 30 november een intentieverklaring ondertekend met minister Koolmees en staatssecretaris Van ’t Wout van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De mobiliteitsteams zijn een samenwerking tussen VNO-NCW en MKB-Nederland, FNV, CNV, LTO Nederland, UWV, gemeenten (G4, G40, VNG en Divosa), Cedris, MBO Raad, SBB en de ministeries van OCW en SZW en NRTO. De organisaties AWVN, Cedris, OVAL, VSNU, Vereniging Hogescholen, NBBU en ABU steunen de nieuwe aanpak.

De inzet van regionale mobiliteitsteams is een van de maatregelen uit het sociaal pakket, dat onderdeel uitmaakt van het derde steun- en herstelpakket van het kabinet. Het sociaal pakket richt zich ook op de bestrijding van schuldenproblematiek, het aanpakken van jeugdwerkloosheid en het aanbieden van scholing.

In totaal heeft het kabinet hier 1,4 miljard euro voor uitgetrokken zo schrijven minister Koolmees en staatssecretaris van ’t Wout in een brief aan de Tweede Kamer.

Werkzoekenden passend begeleiden

Corona heeft grote gevolgen voor de arbeidsmarkt. In sommige branches verdwijnen banen, in andere is de vraag juist nog altijd groot en er ontstaan nieuwe banen. Met de regionale mobiliteitsteams willen het kabinet en de samenwerkende partijen mensen passende scholing enbegeleiding bieden bij het zoeken naar nieuw of ander werk.

In Groot Amsterdam, Midden Brabant en Midden Utrecht worden inmiddels de eerste drie regionale mobiliteitsteams ingericht. Na de drie startende regio’s wordt de aanpak werkendenwijs verder uitgebreid. Medio 2021 zijn in alle arbeidsmarktregio’s de loketten van de mobiliteitsteams geopend en vormen zij een landelijk dekkend netwerk.

De Regionaal mobiliteitsteams bieden hulp op maat, zowel aan mensen die hun baan al zijn verloren als aan mensen voor wie werkloosheid dreigt. Ze sluiten waar mogelijk aan op of werken samen met al bestaande initiatieven van bedrijven in sectoren en regio’s om mensen van werk naar werk te helpen. De regionale teams hebben speciale aandacht voor zzp’ers, mensen uit de banenafspraak en jongeren.

Scholing

Bij het vinden van een passende baan speelt scholing een belangrijke rol. Het gaat dan om omscholing, opscholing en bijscholing. Het financieren van de scholing gaat direct via het individu, via de werkgever of via de sector. Het gaat om allerlei vormen van scholing: trainingen, branche en beroepscertificaten en praktijkleren in het mbo.


85 % van de volwassenen volgt een opleiding bij een private opleider. Het is dan ook vanzelfsprekend dat de NRTO de intentieverklaring heeft ondertekend, private opleiders zijn onmisbaar bij de op-, om- en bijscholing.

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO)

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies