Home » Hoger Onderwijs » OCW Minister van Engelshoven erkent: verlaging wettelijk collegegeld heeft geen effect gehad op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

OCW Minister van Engelshoven erkent: verlaging wettelijk collegegeld heeft geen effect gehad op de toegankelijkheid van het hoger onderwijs

De in 2018 ingevoerde wet die het collegegeld voor eerstejaarsstudenten aan bekostigde instellingen halveert heeft niet geleid tot toegankelijker onderwijs. Minister van Engelshoven deelt deze conclusie aan de Kamer naar aanleiding van een kritisch evaluatierapport.  

Een verhoogde aanvullende beurs levert meer op.

Uit het rapport blijkt dat de effecten van de wet niet matchen met de bedoeling van de wet. Verschuivingen in de instroom hebben andere oorzaken, zoals het gestegen aantal internationale studenten. Er is tevens een klein positief effect in het leengedrag van studenten terug te zien, maar van Engelshoven concludeert met het evaluatierapport dat specifieke maatregelen veel doeltreffender zijn om de toegankelijkheid te vergroten.

De NRTO wijst erop dat extra financiering voor reeds bekostigde instellingen, zoals het verlagen van het wettelijk collegegeld fors impact heeft op het speelveld tussen publiek en privaat onderwijs. In het evaluatierapport wordt gesuggereerd dat een verhoogde aanvullende beurs voor bepaalde doelgroepen een betere besteding van publieke middelen is. Deze maatregel zou deze doelgroepen in het publiek én privaat onderwijs bereiken en is dus niet alleen effectiever maar ook eerlijker. 

Minister van Engelshoven laat keuzes hierin aan een volgend kabinet, maar voor de NRTO is de keuze helder: een verhoogde aanvullende beurs levert voor alle studenten en instellingen meer op. 

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies