Home » Algemeen » Nieuwe vervolgstudie Platform de Toekomst van Arbeid

Nieuwe vervolgstudie Platform de Toekomst van Arbeid

Financiële reserve zelfstandigen en kortere WW maken arbeidsmarkt crisisbestendiger

De financiële weerbaarheid van zelfstandig ondernemers moet beter. Zij blijken het meest kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Ook andere werkenden kunnen beter door de crisis komen.

Dat kan door de WW in te zetten als springplank naar werk. Dit zijn twee adviezen van het Platform de Toekomst van Arbeid (PTA) in zijn analyse van de effecten van de coronacrisis op de arbeidsmarkt. In het rapport Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt adviseert het Platform daarom de introductie van weerbaarheidsreserve voor zelfstandigen.

De uitgave is een vervolg op Investeren in mensen dat in juni verscheen met daarin samenhangende en doorgerekende maatregelen om de arbeidsmarkt crisisbestendiger te maken.

De coronacrisis versterkt het verschil tussen insiders en outsiders op de arbeidsmarkt.

De insiders zijn de mensen met een vast contract, met veel zekerheden en van wie een deel bescherming krijgt door de NOW-regelingen. De outsiders worden in deze crisis hard getroffen: mensen met een tijdelijk contract of oproepcontract, uitzendkrachten die niet aan de referte-eis voor een WW-uitkering voldoen en zelfstandigen. Voor die groepen wordt niet of nauwelijks gezorgd.

Sieto de Leeuw, voorzitter van de ABU en betrokken bij PTA: “


PTA komt dan ook met een nieuw voorstel voor zelfstandigen: de ‘weerbaarheidsreserve’. Een individueel opgebouwde reserve die zelfstandigen kunnen benutten bij ziekte, bij inkomensverlies en voor hun pensioen. Of dit verplicht moet worden of niet en of de overheid daarbij al dan niet fiscaal moet ondersteunen, laten de adviseurs over aan een nieuw kabinet.

WW als springplank naar nieuw werk

PTA stelt voor om de WW te gebruiken als springplank naar nieuw werk. Daartoe moet de WW-uitkering in de eerste drie maanden worden verhoogd naar 90 procent van het laatstverdiende loon.

Nu is dat 75 procent in de eerste twee maanden en daarna 70 procent. De uitkeringsperiode wordt gehalveerd: van 24 naar 12 maanden.

Daarnaast moeten mensen 70 procent van hun ‘oude werktijd’verplicht werk maken van scholing, loopbaanoriëntatie of solliciteren. Een van de effecten is dat meer mensen korter werkloos zullen zijn.

Een op te richten Werkhuis, met daarin publieke en private partijen, moet ervoor zorgen dat mensen zo snel mogelijk van-werk-naar-werk worden bemiddeld. Het liefst nog voordat ze een uitkering moeten aanvragen.

Mensen raken hun baan kwijt en tegelijkertijd is er op andere plekken nog veel werk, denk aan de logistiek, de zorg en het onderwijs. HetWerkhuis faciliteert deze overstap.

De Leeuw

Over PTA

PTA is een maatschappelijke alliantie en geeft gehoor aan de oproep van de commissie-Borstlap om haar voorstellen verder te brengen. Deelnemers zijn vertegenwoordigers van o.a.

  • AWVN
  • Cedris
  • UWV
  • VNG
  • NRTO
  • MBO-Raad
  • PO-Raad
  • het Verbond van Verzekeraars
  • en de ABU

Alle voorstellen in de publicaties Investeren in mensen en Naar een schokbestendiger arbeidsmarkt zijn bedoeld als bouwstenen voor een nieuw Regeerakkoord.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies