Home » Algemeen » Rotterdams Scholingsfonds van start!

Rotterdams Scholingsfonds van start!

Vandaag is het Rotterdams Scholingsfonds van start gegaan.

Wethouder Richard Moti (Werk, Inkomen en Nationaal Programma Rotterdam Zuid) reikte de eerste scholingsvouchers van het Rotterdams Scholingsfonds uit aan twee werkzoekenden.

De scholingsvouchers bieden werkzoekenden de kans om zich te laten om-, her- of bijscholen naar een kansrijke sector. Zoals in de bouw, zorg, ICT of techniek. En kunnen worden verzilverd bij een opleider met het NRTO keurmerk.

De NRTO is verheugd te melden dat de Gemeente Rotterdam heeft gekozen voor een onafhankelijke erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingenmarkt door het NRTO-keurmerk voorwaardelijk te stellen in de voucherregeling.

Werkzoekenden kunnen bij de gemeente een scholingsvoucher van maximaal 2.500 euro aanvragen.

Het bedrag kan worden besteed aan om-, her- of bijscholing tot en met mbo 4-niveau, bij een overheidserkende opleider óf een opleider met het NRTO keurmerk.

De gemeente en het Leerwerkloket Rijnmond helpen werkzoekenden zich te oriënteren op werk dat bij hen past. Werkzoekenden krijgen vervolgens advies en ondersteuning bij het vinden van een geschikte training, cursus of opleiding en opleider.

De eerste drie kandidaten gaan scholing volgen op het gebied van techniek en zorg. De kans is groot dat zij na het behalen van hun certificaat, direct bij een werkgever aan de slag kunnen. En dus duurzaam uit de bijstand kunnen stromen.

Rotterdam maakt werk van om-, her-, en bijscholing


Het aantal Rotterdammers met een bijstandsuitkering is de afgelopen drie maanden toegenomen met meer dan 2.000 Rotterdammers. Daarom zet Rotterdam stevig in op om-, her-, en bijscholing.

Het Rotterdams Scholingsfonds is een van de pijlers van het programma ‘Sterker door Mensenwerk’. De aanpak is een update van het eerdere Mensenwerk van voor het coronatijdperk, en werd in juni al aangekondigd.

Met de hernieuwde aanpak wil de gemeente dat werkzoekenden die nu de bijstand instromen zo snel mogelijk weer aan het werk gaan. En stimuleren dat Rotterdammers met een bijstandsuitkering actief blijven en investeren in hun ontwikkeling.

Door te investeren in ontwikkeling en scholing worden baankansen van werkzoekenden duurzaam verbeterd en wordt ook de mismatch op de arbeidsmarkt aangepakt.

De NRTO levert graag een grote bijdragen aan het om-, her-, en opscholen. Door middel van maatwerk, persoonlijke aandacht, flexibiliteit en begeleiding helpen opleiders met het NRTO-keurmerk mensen (weer) aan werk. Dit is ook de kracht van private opleiders.

Uitbreiding

Nog dit jaar komen driehonderd werkzoekenden in aanmerking voor een scholingsvoucher. Dit zijn mensen met een bijstandsuitkering, mensen van wie de WW binnen drie maanden afloopt en jongeren die in 2020 en mbo-diploma hebben behaald voor een sector waar door corona geen vacatures zijn.

De ambitie is om de komende jaren structurele financiering voor het Rotterdams Scholingsfonds te krijgen, via onder meer het Rijk, de sociale partners en opleiders.

We zetten daarbij in op het toegankelijk maken van de scholingsvouchers voor alle werkzoekenden met een opleiding tot mbo 4-niveau. Door structurele financiering en uitbreiding kan de gemeente niet alleen vele duizenden werkzoekenden naar passend, duurzaam werk leiden, maar ook investeren in goed opgeleid personeel en een flexibele, toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Meer informatie:

www.rotterdam.nl/scholingsvouchers

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies