Alles over het coronavirus en trainen en opleiden

Op deze pagina vindt u een update naar aanleiding van de persconferentie op 8 maart 2021.

Tijdens de persconferentie op 8 maart is bekend gemaakt dat er geen ruimte is voor verdere versoepelingen. Daarom zijn de maatregelen van eind februari verlengd t/m 30 maart.
De factsheet van de overheid kunt u hier vinden.

Wel komt er voor hoger onderwijs mogelijk weer wat meer perspectief: op 23 maart wordt mogelijk besloten dat studenten, net als in het mbo, per 31 maart weer 1 dag in de week naar school kunnen. Deze extra ruimte komt dan naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs, voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en onderwijs aan kwetsbare studenten.

Onderstaande update over ‘niet overheidserkend onderwijs’ is op 25 februari 2021 gepubliceerd:

Mogen andere instellingen wel fysiek onderwijs organiseren?
Instellingen die niet-overheidserkend onderwijs aanbieden zoals trainingen en educatieve activiteiten, mogen geen fysiek onderwijs organiseren in publieke plaatsen. Het aanbieden van trainingen en educatieve activiteiten in besloten plaatsen is wel toegestaan met inachtneming van de basismaatregelen zoals de 1,5 meter.

Deze tekst kunt u hier vinden op de website van het ministerie van OCW. (Zie de derde vraag op deze pagina).

De basismaatregelen kunt u hier vinden.

Toelichting ‘besloten plaatsen’
Met de term besloten plaatsen wordt bedoeld dat de trainingsruimte alleen toegankelijk is voor direct betrokkenen, denk aan deelnemers en trainers en niet voor algemeen publiek. Eigen opleidingslocatie is een besloten plaats. Een bedrijf is ook een besloten plaats.

Wij benadrukken nogmaals: neemt u bij twijfel altijd contact op met uw gemeente en/of veiligheidsregio.

Weet dat wij voor u klaar staan en ons uiterste best doen om u te helpen. Juist nu in deze crisistijd. Heeft u vragen? Laat het ons weten. U kunt uw vragen mailen naar corona@nrto.nl.


Voortgezet Onderwijs

Voortgezet onderwijs
De middelbare scholen gaan weer open. Alle informatie kunt u hier vinden. Gezien de kleinschalige omgeving van het privaat VO kunnen scholen per 1 maart weer open.


MBO

Mbo studenten kunnen 1 dag in de week les krijgen op de fysieke locatie van de school. Deze extra ruimte komt naast de bestaande uitzonderingen op het afstandsonderwijs voor studenten die examens en toetsen afleggen, studenten die praktijkonderwijs volgen en voor kwetsbare studenten. Dat biedt dus extra ruimte. Voor mbo-instellingen blijft er de mogelijkheid om ook alternatieve locaties te gebruiken voor onderwijsactiviteiten, om zo meer capaciteit te realiseren.

Voor het contactonderwijs, zoals het kappersonderwijs, gelden net als eerder de brancheprotocollen. De eerste helft van maart volgt een nieuw servicedocument waarin ook wordt ingegaan op de openstelling in het nieuwe schooljaar. Examens mogen ook nadat de avondklok is ingegaan om 21:00 uur, vanaf 3 maart geldt dit ook voor praktijkonderwijs. Meer informatie klik hier.


Hoger Onderwijs

Het hoger onderwijs is open voor tentamens, praktijkonderwijs en begeleiding van kwetsbare studenten, praktijkonderwijs en examens en tentamens. Examens mogen ook na de avondklok, vanaf 3 maart geldt dit ook voor praktijkonderwijs. Het kabinet kijkt of in een volgende fase het hoger onderwijs heropend kan worden. In het OMT advies wordt aangegeven dat Hogescholen en universiteiten zich hierop kunnen voorbereiden. Klik hier voor meer informatie.


Inburgering

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is besloten dat alles tot 15 maart afstandsonderwijs is.


De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies