Alles over het coronavirus en trainen & opleiden

Niet overheidserkende opleidingen en trainingen. 
Locaties open voor cursussen/opleidingen

 • We lezen op de website van de Rijksoverheid: “Locaties voor cursussen en trainingen, theorie- en praktijkexamens. Maar alleen als die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van een beroep.* 
 • Locaties die worden gebruikt voor geaccrediteerde opleidingen.
 • Locaties voor inburgeringscursussen en inburgeringsexamens.
 • Locaties voor rijlessen, theorie- of praktijkexamens ten behoeve van het besturen van een vervoersmiddel.”

*Wij hebben geen overzicht van cursussen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf. Eerder in deze pandemie stond in de regeling wel een summiere toelichting: “Cursussen en trainingen die benodigd zijn voor de uitoefening van beroep of bedrijf, bijvoorbeeld gericht op vaardigheden en bedrijfsveiligheid kunnen wel doorgang vinden.” Als ondernemer moet u dus samen met de gemeente of de veiligheidsregio de afweging maken of uw specifieke (deel)aanbod valt onder de uitzondering. Bij controle door de BOA kunt u hem of haar attenderen op de uitzondering. Indien u signalen heeft uit de praktijk dan ontvangen wij die signalen graag. 

De richtlijnen van de RIVM dienen te worden gevolgd bij het organiseren van het onderwijs. Dat betekent onder andere verplicht 1,5 meter afstand houden, het gebruik van mondkapjes etc.

Inburgeringsonderwijs
Ook het inburgeringsonderwijs gaat weer open. Om fysiek inburgeringsonderwijs te mogen verzorgen dienen aanbieders zich te houden aan de RIVM-richtlijnen, zoals 1,5 meter afstand en het dragen van mondkapjes, etc.
Dat betreft het inburgeringsonderwijs dat op publieke plekken en het inburgeringsonderwijs dat op besloten plekken wordt verzorgd. Voor het inburgeringsonderwijs dat gegeven wordt op een mbo-instelling gelden de richtlijnen voor mbo-instellingen.

De verruiming voor het meetellen van de uren afstandsonderwijs blijft gelden. Deze mogelijkheid is verruimd van maximaal 50% naar maximaal 100%. Deze verruiming is opgenomen in de SZW Kamerbrief (pagina 3) die op vrijdag 17 december is verstuurd. 
De voorwaarden die verbonden zijn aan het aanbieden van afstandsonderwijs, vindt u hier

Overheidserkend onderwijs:
Vanaf 15 januari is het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en het hoger onderwijs voor iedere student weer open.  Het dragen van een mondkapje is zowel bij beweging als zittend verplicht in het mbo en hoger onderwijs. Wel zijn hier een aantal uitzonderingen op, met als belangrijkste dat als het dragen van een mondkapje een belemmering vormt voor deelname aan dan wel verzorging van een onderwijsactiviteit het mondkapje afgezet kan worden. De nieuwe covid-maatregelen en de regels omtrent de mondkapjesplicht, staan in deze regeling:  https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2022-1381.html. In overleg zullen deze regels opgenomen worden en nader uitgewerkt worden in het servicedocument mbo en hoger onderwijsvolgende week.

 • Een maximale groepsgrootte van 75 studenten in les- of collegezalen, met uitzondering van tentamens en examens;
 • Het dragen van mondkapjes binnen en buiten de les- of collegezalen. Hierbij is het advies dat er geen zelfgemaakte of stoffen mondkapjes worden dragen, maar de wegwerpmondkapjes, waarbij type 2 de voorkeur heeft;
 • Het advies om preventief en bij klachten gebruik te maken van zelftesten. Zelftesten zijn voor private overheidserkende opleiders kosteloos aan te vragen via sneltesten@minocw.nl, of op te halen bij de onderwijsinstelling;
 • Voortzetten van strakke hygiënemaatregelen en het volgen van de quarantaine-richtlijnen;
 • Waar aanwezig looproutes volgen in de gebouwen, zodat contact beperkt blijft. Daarnaast de ventilatie optimaal houden.

VO

 • In het voortgezet onderwijs blijven de nu geldende maatregelen van kracht. Zo doen  leerlingen in het voortgezet (speciaal) onderwijs en al het onderwijspersoneel twee keer per week een zelftest. Ook dragen zij mondkapjes in de gangen. In de klas hoeft dat, zoals nu ook het geval is, niet. Meer informatie over de coronamaatregelen in het voortgezet onderwijs is hier te vinden.

Quarantaine

 • Wie een boosterprik heeft van minimaal een week oud of al in 2022 corona heeft gehad, hoeft per direct niet meer in quarantaine na nauw contact met een besmet persoon. Mits iemand geen klachten heeft. Deze wijziging gaat per direct in. Dit zal in het onderwijs naar verwachting ook leiden tot minder uitval van docenten. Het quarantaineadvies voor mensen met bepaalde beroepen die geen booster of infectie hebben gehad, wordt nog verder uitgewerkt.
  Meer informatie over het quarantaineadvies is hier te vinden. De Q&A’s en servicedocumenten voor het funderend onderwijs worden hier zo snel mogelijk op aangepast.

Heeft u vragen mail ze dan gerust aan corona@nrto.nl. Wij helpen u graag.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies