Alles over het coronavirus en trainen & opleiden

Op deze pagina vindt u een update naar aanleiding van de persconferentie op 28 mei 2021.

Op 28 mei 2021 heeft er weer een persconferentie plaatsgevonden. De zon gaat weer schijnen. Goed nieuws voor u is dat Stap 3 gezet kan worden per zaterdagochtend 5 juni. Het credo is nu ‘open tenzij’ in plaats van ‘gesloten tenzij’. We hebben afgelopen dagen veel contact gehad met de ministeries van onderwijs en EZK en alles voor u op een rij gezet.

Locaties voor zaalverhuur en congrescentra zijn open.Locaties voor overige educatieve activiteiten zijn open. Zoals fysieke opleidingen, cursussen en trainingen.

Trainingen/opleidingen in alle ruimtes per 5 juni weer mogelijk
Alle niet overheidserkende opleidingsactiviteiten op alle locaties zijn in Stap 3 weer toegestaan zijn rekening houdend met de normen die gelden voor specifieke locaties. Per ruimte zijn maximaal 50 personen toegestaan. Een toegangstest is niet noodzakelijk. U kunt dus weer trainingen / opleidingen geven. Het soort training/opleiding dat u geeft maakt niet meer uit.

Locaties voor zaalverhuur en congrescentra zijn open.
Locaties voor overige educatieve activiteiten zijn open. Zoals fysieke opleidingen, cursussen en trainingen.

Op de website van de Rijksoverheid staat meer informatie onder het kopje: binnen ruimtes en dan uitzonderingen. Klik hier om naar de site van de overheid te gaan.

Wel gelden de basisregels. 

Wettelijk erkend Voortgezet onderwijs
Het voortgezet onderwijs mag vanaf maandag 31 mei 2021 weer volledig open. Vanaf maandag 7 juni 2021 moeten alle scholen volledig open. Leerlingen hoeven dan onderling geen afstand te houden. Wel worden er zelftesten beschikbaar gesteld. Ook voor het private onderwijs. Leerlingen worden geacht twee keer per week een zelftest te doen.

Verder blijft alles zoals u eerder gemeld, voor de volledigheid vindt u dat hieronder.

Inburgering
De VNG geeft aan: onder paragraaf 6.5 vraag 15.
Inburgeringslessen/cursussen (niet erkend of niet geaccrediteerd onderwijs, het zogenaamde non-formele educatie onderwijs) vallen binnen de Tijdelijke regeling maatregelen COVID-19 onder de categorie trainingen en/of opleidingen. Deze kunnen niet worden verzorgd in zogenaamde publieke plaatsen (plaatsen die voor eenieder toegankelijk zijn, zoals buurtcentra.)

Op besloten plaatsen (locaties die niet voor eenieder toegankelijk zijn, zoals kantoorgebouwen) kunnen deze activiteiten wel doorgang vinden. Voor studenten die onderwijs voor inburgering of NT2 volgen dat erkend is op basis van de WEB (het formele educatie onderwijs) geldt dat zij hieraan maximaal één keer per fysiek kunnen deelnemen.

Wettelijk erkend MBO 
1 dag per week fysiek onderwijs. Er verandert niets voor de groepen studenten die tot de uitzonderingscategorieën behoren. Zij mogen nog steeds vaker dan één keer per week naar de instelling afreizen voor bijvoorbeeld praktijkonderwijs Wel met de anderhalve meter afstand en er worden vanuit de, overheid zelftesten voor studenten beschikbaar gesteld. Zelftesten worden gratis aangeboden maar zijn niet verplicht.

Al het mbo-onderwijs mag per 28 april ook lesgeven op publieke plaatsen (zoals culturele instellingen en horeca), naast de al eerder toegestane activiteiten in besloten ruimtes (zoals eigen locatie) Dit geldt ook voor overheidserkend onderwijs aan volwassenen.

Wettelijk erkend Hoger onderwijs
Regels zijn vergelijkbaar met het mbo.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies