Home » Algemeen » Platform Toekomst van Arbeid geeft boost aan hervormingen werken, leren en sociale zekerheid

Platform Toekomst van Arbeid geeft boost aan hervormingen werken, leren en sociale zekerheid

Den Haag, 30 juni 2020 – Een toename van de economische groei en werkgelegenheid. Hogere welvaart én een toekomstbestendige arbeidsmarkt.

Met dit vooruitzicht presenteert het Platform Toekomst van Arbeid (PTA) vandaag een reeks aanbevelingen over werken, leren en verzekeren in de toekomst.

De voorstellen zijn concreet, doorgerekend en kunnen rekenen op maatschappelijk draagvlak. Ze bieden inspiratie aan de programmacommissies van politieke partijen en een toekomstig kabinet. PTA is een platform van publieke en private partijen met een breed maatschappelijk draagvlak.

De voorstellen gaan onder andere over een leven lang ontwikkelen, dat nu echt van de grond moet komen. Een individuele ontwikkelrekening en een periodieke loopbaan-APK voor volwassenen zijn hiervoor het vliegwiel.

PTA pleit – net als de commissie-Borstlap – voor het terugdringen van de wildgroei aan arbeidscontracten. Meer juridische duidelijkheid over het onderscheid tussen werknemers, uitzendwerknemers en zelfstandigen moet soelaas bieden. Belangrijk daarbij is dat de kostenverschillen tussen de verschillende vormen van arbeid kleiner worden.

Het platform pleit ook voor meer ruimte voor werkgevers om interne flexibiliteit van werk te regelen.

Geen uitkering maar basisbaan

Baanbrekend is het idee om mensen niet langer een bijstandsuitkering te geven, maar een basisbaan voor 28 uur per week tegen 70 procent van het wettelijk minimum maandloon.

Ook moet er als het aan het PTA ligt een zogenaamd Werkhuis komen. Werkenden en werkzoekenden kunnen daar terecht voor advies over werk, opleiding en duurzame inzetbaarheid.

Binnen dit Werkhuis werken publieke en private partijen samen om te zorgen dat mensen uiteindelijk niet in een uitkering belanden of blijven zitten, maar zo snel mogelijk van-werk-naar-werk worden bemiddeld. De gevolgen van de coronacrisis maken de noodzaak hiervan heel duidelijk.

Voorstellen leveren 140.000 extra banen op

Er is een doorrekening gedaan voor de voorstellen voor een leven lang ontwikkelen, de spelregels op de arbeidsmarkt, de vormgeving van inkomenszekerheid, de basis van de arbeidsmarkt en de start van jonge kinderen als de werkenden van de toekomst.

Wat blijkt? Het totaalpakket aan voorstellen levert ruim 140.000 extra voltijdsbanen op. En ook de productiviteit neemt toe, vooral door de individuele ontwikkelrekening en ingrepen in contractvormen en sociale zekerheid.

Verder nemen de totale lasten voor werkgevers met een half miljard af. Voor zelfstandig ondernemers stijgen de lasten met 2,5 miljard. Dat komt onder andere door de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering die in het pensioenakkoord is afgesproken en de afschaffing van de zelfstandigenaftrek en mkb-winstvrijstelling.

De aanbevelingen zijn uitgedacht vóór de coronacrisis. PTA raadt het volgende kabinet aan om haast te maken met de toekenning van leerrechten en een WW-regime dat meer mee-ademt met de conjunctuur. Op die manier kan een deel van de voorstellen de economie stutten of – beter nog – stimuleren.

Maatschappelijke alliantie

In PTA denkt een groot aantal partijen mee. De alliantie geeft daarmee gehoor aan de oproep van de commissie-Borstlap om zijn voorstellen verder te brengen.

Initiatiefnemers zijn

 • Aart van der Gaag
 • Hans Kamps
 • Fred van Haaster
 • ABU
 • Cedris
 • Goldschmeding Foundation
 • MBO Raad
 • NRTO
 • AWVN
 • Verbond van Verzekeraars
 • en Kindcentra 2020.

Download ‘Investeren in mensen’ hier

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies