Home » Algemeen » NRTO onderschrijft het belang van basisvaardigheden

NRTO onderschrijft het belang van basisvaardigheden

De Inspectie van het Onderwijs brengt jaarlijks in het rapport De Staat van het Onderwijs de ontwikkelingen en trends in het onderwijs in kaart. De Inspectie constateert dat de lees- en rekenvaardigheid van leerlingen daalt. Dit jaar pleit de Inspectie daarom voor meer focus op basisvaardigheden in het funderend onderwijs en in het mbo.

Dalende trend in beheersing basisvaardigheden

De Inspectie constateert dat de lees- en rekenvaardigheid van de leerlingen dalen. De Inspectie wijst naast taal en rekenen ook op het belang van burgerschapsvaardigheden. De Inspectie pleit voor een focus op basisvaardigheden, niet steeds weer nieuwe dingen vragen van het onderwijs en vooral veel aandacht voor het vergroten van de kennis en kunde van leraren.

De NRTO is met de Inspectie van mening dat basisvaardigheden van groot belang zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs, maar ook in de maatschappij en op het werk. Positief is dat een terugval in onderwijsresultaten in enkele jaren tijd met succes kan worden omgebogen. Dat blijkt uit landen als Zweden en Ierland waar een dergelijke terugval al eerder zichtbaar was en succesvol werd aangepakt.

‘’Het fundament voor een leven lang ontwikkelen wordt al jong gelegd. Laten we investeren in goede leerkrachten zoals de Inspectie ook voorstelt. Dit fundament bestaat overigens niet alleen uit het beheersen van de basisvaardigheden in taal en rekenen, maar ook uit gezien worden en leerplezier. Dat is ook waar het privaat funderend onderwijs zich mee profileert.’’

– Ria van ’t Klooster, directeur NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies