Home » Algemeen » Aanvragen subsidieregeling praktijkleren derde leerweg

Aanvragen subsidieregeling praktijkleren derde leerweg

Helpt u binnen uw bedrijf een werkzoekende of werkende die werkloos dreigt te worden?

U kunt dan in aanmerking komen voor subsidie. Erkende leerbedrijven die binnen de organisatie een werkzoekende of werkende hebben die werkloos dreigt te worden, kunnen geholpen worden met bij- of omscholing. Na afronding van de begeleiding naar een mbo-diploma of een onderdeel daarvan (bijvoorbeeld een mbo-certificaat of een praktijkverklaring) kan een tegemoetkoming in de kosten aangevraagd worden. De hoogte van de subsidie is maximaal €2700,-. Binnen een jaar na afronding van de praktijk- of werkleerplaats kan subsidie worden aangevraagd. 


Subsidie aanvragen vanaf 1 juni tot 30 juni 2022   
Als er op dit moment een begeleidingstraject loopt, kan er bij de volgende subsidieronde in december aanspraak worden gemaakt op subsidie.

Opleiden in de derde leerweg is geschikt voor kortdurende bij- en omscholing van uw eigen en nieuwe medewerkers. Denk aan een bestaande medewerker die binnen het bedrijf nieuwe taken moet uitvoeren. Of een nieuwe medewerker die nog niet de juiste opleiding of ervaring heeft.

Hoe wordt de hoogte van de tegemoetkoming bepaald?
Voor een leerbaan van 40 weken ontvangen bedrijven mogelijk een vergoeding van maximaal 2.700 euro. Duurt de begeleiding korter dan 40 weken of is er minder dan 40 weken begeleid? Dan stelt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) de vergoeding naar verhouding bij.

Meer weten?
Kijk voor meer informatie en aanvragen op de website van SBB.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies