Home » Algemeen » Eerste ronde toekenningen subsidieregeling flexibilisering mbo en verruiming sluitingsdatum tweede ronde vanwege coronavirus tot 30 juni

Eerste ronde toekenningen subsidieregeling flexibilisering mbo en verruiming sluitingsdatum tweede ronde vanwege coronavirus tot 30 juni

Vier samenwerkingsprojecten van publieke en private mbo-scholen krijgen de komende 2 jaar circa 1.7 miljoen van het ministerie van OCW om een passend, flexibel en innovatief onderwijsaanbod voor werkenden en werkzoekenden te ontwikkelen.

Zij ontvangen een ontwikkelsubsidie vanuit de Subsidieregeling flexibel beroepsonderwijs derde leerweg. Ook hebben een aantal mbo-scholen een startsubsidie ontvangen voor het zoeken van een samenwerkingspartner en het maken van een begin met de planvorming.

Investering in flexibel onderwijs voor volwassenen in het mbo

Hiermee wil het kabinet stimuleren dat er door krachtenbundeling van publieke en private mbo-instellingen nieuwe samenwerkingsvormen in de regio ontstaan. Dit moet vervolgens leiden tot een gevarieerd aanbod van flexibele onderwijstrajecten.

De subsidie draagt daarnaast bij aan een sterkere samenwerking met werkgevers, gemeenten, het UWV en andere partners om via bij- en omscholing te zorgen voor een betere aansluiting met de regionale arbeidsmarkt. In de periode 2019 -2021 stelt minister Van Engelshoven hiervoor in totaal circa €20 miljoen beschikbaar.

Verruiming sluitingsdatum tweede ronde vanwege coronavirus tot 30 juni

De sluitingsdatum om een voorstel voor de tweede ronde in te dienen was op 1 april 2020. Door de maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van het coronavirus krijgen samenwerkingsverbanden van publieke en private mbo-scholen, waarvoor 1 april niet haalbaar was, de mogelijkheid om tot 30 juni 2020 plannen in te dienen.

Houd de DUS-I website in de gaten voor meer informatie over de voorwaarden

De eerstvolgende aanvraagperiode is in oktober 2020 en daarna in oktober 2021.

Lees verder

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies