Home » Algemeen » Programma Skills voor een gemeenschappelijke skillstaal op de arbeidsmarkt

Programma Skills voor een gemeenschappelijke skillstaal op de arbeidsmarkt

Op verzoek van de ministeries van OCW en SZW werken Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) en UWV samen aan de ontwikkeling van een gemeenschappelijke skillstaal voor de Nederlandse arbeidsmarkt en het onderwijs: CompetentNL.

Inzicht in skills en opleidingsmogelijkheden

Voor ongeveer dertig beroepen en opleidingen in kans- en krimpsectoren is de skillskoppeling inzichtelijk gemaakt. Op deze manier kunnen werkenden en werkzoekenden op basis van hun skills set met behulp van om- of bijscholing makkelijker een stap maken naar kansrijk werk. Als gezamenlijke landingspagina gebruikt het programma Skills de site van de Programmaraad: samenvoordeklant.nl (hier kan u zich aanmelden voor de nieuwsbrief CompetentNL). Kijk voor een korte uitleg van het programma eens naar de animatie op het Youtube kanaal van SBB.

Vaardig met vaardigheden

Het fundament dat nu gelegd wordt moet het mogelijk maken dat de skillstaal naar alle beroepen en onderwijssectoren, en dus naar de hele kwalificatiestructuur mbo wordt uitgebreid. Vervolgens is het doel om deze skills inzichten te ontsluiten via het Nationaal Platform Leren en Ontwikkelen (NPLO). Dit kan bijdragen aan het vergroten en actueel houden van kennis en vaardigheden voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Naast UWV en SBB participeren CBS en TNO in het programma.

 ‘Wij geloven dat een gemeenschappelijke skillstaal kan zorgen voor een betere koppeling tussen opleidingen en beroepen op skillsniveau. Op deze manier wordt de overstap naar een kansrijk beroep makkelijker.’

– Ria van ’t Klooster, directeur NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies