Home » Algemeen » Subsidie voor 3.000-mbo-certificaten binnen de zorg

Subsidie voor 3.000-mbo-certificaten binnen de zorg

Om een impuls te geven aan de arbeidsmarkt binnen de zorg heeft het Ministerie van VWS een subsidie beschikbaar gesteld voor 3.000-mbo-certificaten. Met deze subsidie is het voor werkgevers mogelijk om in 2021 huidige en nieuwe medewerkers kosteloos een mbo-certificaat aan te bieden.

Het betreft de mbo-certificaten:

  • Individuele basiszorg verlenen (niveau 2)
  • Individuele zorg verlenen (niveau 3)
  • Individuele ondersteuning (niveau 3)

De Nationale Zorgklas speelt hierin een belangrijke rol omdat zij zelf mbo-certificaten heeft ontwikkeld en dit aanbod beschikbaar stelt aan alle wettelijk erkende mbo-opleiders die willen deelnemen aan deze subsidie. Hierdoor kunnen opleiders laagdrempelig kunnen instappen, en is het mogelijk om 3.000 mbo-certificaten landelijk aan te bieden. Deze subsidie is ook beschikbaar voor opleiders die de mbo-certificaten zelf ontwikkeld hebben en voorkeur geven aan het eigen aanbod. In beide gevallen beheert het CAOP de subsidie.

U kunt hier de factsheet NZK raadplegen.

NB: De samenwerking is óók mogelijk voor opleiders die (nog) niet zijn aangesloten op de NZK.

Voor vragen en of opmerkingen kunt u contact opnemen met de NZK via info@nationalezorgklas.nl en +31 85 303 52 88.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies