Home » Algemeen » Reactie: eigen regie op loopbaan en ontwikkeling.

Reactie: eigen regie op loopbaan en ontwikkeling.

Op 1 oktober 2020 publiceerde de SER samen met AWVN, TNO, Windesheim en eelloo het kennisgroeidocument ‘Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling’.

Eigen regie en een positieve leercultuur zijn de sleutels om te komen tot een doorbraak in LLO. Hiervoor geeft de SER een definitie van eigen regie, gaan zij in op mogelijke interventies, en worden verschillende ontwikkelfases van een organisatie in beeld gebracht. Daarmee dragen ze bij aan een antwoord op de vraag:

Hoe kunnen werkgevers – maar ook vakbonden, brancheorganisaties, O&O-organisaties, onderwijsinstellingen en overheid op alle niveaus – werkenden stimuleren om in beweging te komen en zich te blijven ontwikkelen?


Een van de uitgangspunten is: Eigen regie is ontwikkelbaar en heeft een zelfversterkend effect.

Voor de meeste mensen vereist het nemen van eigen regie op loopbaan en ontwikkeling een gedragsverandering. Mensen kunnen bijvoorbeeld, geprikkeld worden nieuwsgieriger te zijn, of met kleine stapjes en positieve feedback meer vertrouwen krijgen in eigen kunnen. Dit stelt hen in staat om zich aan te passen. Daarnaast draagt dit bij aan het aanleren van nieuwe vaardigheden door een combinatie van proactief gedrag, het oppakken van taken netwerken en/of om feedback vragen.

Drie knoppen worden centraal gezet bij het stimuleren van de eigen regie voor alle doelgroepen:

  1. richting (informeren en stimuleren)
  2. ruimte (handelingsperspectief bieden en faciliteren)
  3. ruggensteun (vertrouwen geven).

Daarbij wordt wel extra aandacht gevraagd voor mensen voor wie leren niet vanzelfsprekend is en voor praktisch geschoolden. Met het stimuleren van eigen regie is het doel het teweeg brengen van gedragsverandering op individueel niveau.

De SER wil dat mensen de regie kunnen pakken over hun werk en hun loopbaan en daarvoor randvoorwaarden creëren. Met richting , ruimte en ruggensteun wordt het meer een vanzelfsprekendheid zijn tijdens je loopbaan te blijven leren en te blijven ontwikkelen. Want die vanzelfsprekenheid, daar ontbreekt het nu juist nog vaak aan.

Ria van ’t Klooster, directeur NRTO


Lees verder:

het complete persbericht van de SER

Download de brochure:

‘Eigen regie op loopbaan en ontwikkeling’

.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies