Home » Algemeen » Krapte in de techniek- en energiesector tot en met 2030 blijft bestaan

Krapte in de techniek- en energiesector tot en met 2030 blijft bestaan

Uit onderzoek van SEO economisch onderzoek in opdracht van VNO-NCW en MKB Nederland blijkt dat de krapte in de techniek- en energiesector tot en met 2030 blijft bestaan. Deze krapte vormt een belemmering voor het realiseren van maatschappelijke en economische transities. Oplossingsrichtingen die SEO geeft zijn het verhogen van de arbeidsproductiviteitsgroei, het scholen en behouden voor de sectoren van meer jongeren en uit arbeidsmigratie. Berekeningen van de effecten van maatregelen om dit te realiseren geven aan dat (onder realistische aannames) hiermee slechts een deel van de arbeidsmarktkrapte wordt opgelost.

Scholing kan effectiever

NRTO deelt de zorg. Scholing is een van de genoemde oplossingsrichtingen.  Uit raadpleging van de achterban blijkt dat de scholing effectiever kan met o.a. veel meer maatwerk, goede meester-gezelstructuren en functiegerichte scholing voor zijinstromers. Op onze website vindt u voorbeelden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies