Home » Algemeen » NRTO ondertekent werkagenda ‘Samen werk maken van aanpak jeugdwerkloosheid’

NRTO ondertekent werkagenda ‘Samen werk maken van aanpak jeugdwerkloosheid’

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de brancheorganisatie voor trainen en opleiden, ondertekende op 6 juli 2021 samen met twintig andere partijen, waaronder het bedrijfsleven, publiek bekostigd onderwijs, vakbonden, onderwijskoepels en de overheid, de werkagenda ‘Samen werk maken van aanpak jeugdwerkloosheid’. Doel van deze gezamenlijke aanpak is het voorkomen en bestrijden van jeugdwerkloosheid. Deze werkagenda richt zich daarbij op jongeren die bijvoorbeeld hun baan dreigen te verliezen of schoolverlaters. Het gaat om jongeren die zich in een kwetsbare positie bevinden. De financiering vindt plaats vanuit de middelen die beschikbaar zijn uit de aanvullende crisisdienstverlening en scholing via praktijkleren in het mbo.

Snelle stijging jeugdwerkloosheid
Voor de Coronacrisis was een op de vijftien jongeren werkloos. Dat is snel gestegen naar een van de tien. Deze groep is kwetsbaar. Zij verloren tijdens de lockdowns als een van de eerste hun baan. Nu het land weer open gaat is het nu het moment om samen en structureel de jeugdwerkloosheid aan te pakken. Scholing biedt deze jongeren nieuwe kansen en mogelijkheden. Juist de eerste stap die zij zetten op de arbeidsmarkt is van invloed op de rest van hun leven en carrière.

Ria van ‘t Klooster (directeur NRTO): “Met de toename van de jeugdwerkloosheid moeten wij met elkaar in actie komen. Leden van de NRTO kunnen deze jongeren het maatwerk bieden dat zij nodig hebben om aan het werk te komen. Het kan bijvoorbeeld gaan om functiegerichte trainingen, branche- en beroepsopleidingen en aanvullende mbo-certificaten. Juist de jongeren verdienen het om een kans te krijgen. NRTO heeft eind 2020 de intentieverklaring om mensen met scholing aan het werk te helpen getekend. Het is goed dat de middelen uit de crisisdienstverlening ook voor het bestrijden van jeugdwerkeloosheid worden ingezet

Voor meer informatie het gezamenlijke persbericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap: Meer begeleiding naar vervolgopleiding en werk

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies