Home » Algemeen » NRTO en OVAL: Breng taalcursus inburgering onder toezicht van de Onderwijsinspectie

NRTO en OVAL: Breng taalcursus inburgering onder toezicht van de Onderwijsinspectie

NRTO en OVAL zijn geschrokken van het Volkskrantonderzoek naar fraude bij taalcursussen voor inburgering.

“Het artikel legt de vinger op de zere plek en toont aan dat het toezicht op de inburgering failliet is”, aldus de koepelorganisaties voor taalaanbieders.

Het toezicht van Blik op Werk faalt. De keurmerkverstrekker heeft geen wettelijke opdracht of vastgesteld toezichtskader. Hierdoor kunnen Blik op Werk en DUO geen gegevens uitwisselen, blijft fraude lang onopgemerkt en wordt niet voorkomen dat frauduleuze taalscholen onder een nieuwe naam opnieuw opstarten. Daarom pleiten NRTO en OVAL al sinds jaar en dag voor heldere kwaliteitsborging en toezicht door de Onderwijsinspectie.

Daarbij toont de Volkskrant aan dat maatregelen die vorig jaar zijn genomen om de fraude terug te dringen hun doel voorbij schieten. Goede taalscholen bezwijken onder telkens weer nieuwe maatregelen van toezichthouder Blik op Werk terwijl malafide taalscholen gewoon door kunnen gaan met frauderen.

“Het is vreselijk voor de beeldvorming rond het inburgeringsvraagstuk. Het is verkwisting van overheidsgeld en het is absoluut onnodig”, aldus NRTO en OVAL.

Bovendien straalt het af op de hard werkende bonafide private aanbieders van taalonderwijs.

Het wordt nu echt tijd dat het ‘kaf van het koren wordt gescheiden’ in het belang van de inburgeraar, en zijn of haar toekomst en voor onze maatschappij.

De Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO)

De NRTO is de koepelorganisatie voor private trainings- en opleidingsbureaus, waaronder inburgeringsaanbieders. De NRTO staat voor een kwalitatief erkend en herkend hoogstaand, en gevarieerd opleidingsaanbod. De NRTO heeft een eigen keurmerk.

Oval

OVAL is de branchevereniging van onder andere taalaanbieders, jobcoachorganisaties en re-integratiebedrijven, arbodiensten en adviesbureaus op het terrein van outplacement, loopbaanbegeleiding en -coaching.

Zij werken voor werkgevers, verzekeraars, werknemers, UWV, gemeenten en individuele werkzoekenden. OVAL-leden voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Ze worden hier regelmatig op getoetst.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies