Home » Algemeen » Continuering Afspraken voor valide exameninstrumenten mbo

Continuering Afspraken voor valide exameninstrumenten mbo

De afspraken voor valide exameninstrumenten worden gecontinueerd. De NRTO, MBO Raad, het ministerie van OCW en Vereniging ExSamen zijn overeengekomen om de afspraken daarbij wel te vereenvoudigen. In de komende maanden wordt door Stichting valide exameninstrumenten mbo (VEMBO) op basis van deze herziene afspraken, ook de onderliggende handreikingen aangepast.

Hoe zat het ook alweer?
Op 2 juli 2018 ondertekenden de NRTO, MBO Raad, het ministerie van OCW en ExSamen de afspraken valide exameninstrumenten mbo. De afspraken omschrijven wat het inzetten van valide exameninstrumenten inhoudt en welke drie routes er zijn om te komen tot deze instrumenten. Doel van deze afspraken is dat sector zelf de kwaliteit van exameninstrumenten borgt. Er werd afgesproken dat mbo-scholen via drie routes tot een valide exameninstrument kunnen komen:
• Route 1: het inkopen van exameninstrumenten bij een gecertificeerde leverancier.
• Route 2: het, voor alle kwalificaties die daartoe aangewezen zijn, door de school individueel of
• samen met andere scholen in eigen beheer construeren van exameninstrumenten.
• Route 3: het construeren van exameninstrumenten en deze extern laten valideren.

Wat gaat er veranderen?
In 2022 zijn de afspraken door Stichting VEMBO geëvalueerd. Scholen, examenleveranciers en certificerende partijen is gevraagd naar hun ervaringen. Op basis van deze evaluatie is dit voorjaar besloten om de afspraken te continueren. Echter, wel in een vereenvoudigde vorm. Dit houdt in het kort in dat keuzedelen buiten de afspraken blijven vallen, maar wel gaan gelden voor mbo-certificaten. Bovendien wordt de certificering van examenleveranciers meer proportioneel ingericht en zal route 2 sterk vereenvoudigd worden. Dit betekent o.a. dat er in de toekomst geen onderscheid meer gemaakt wordt tussen kwalificaties die wel of geen toegang tot route 2 hebben. Route 3 blijft ongewijzigd. Dit besluit vraagt aanpassing van de bestaande Afspraken voor valide exameninstrumenten en de onderliggende documenten van de stichting VEMBO. Naar verwachting zijn deze januari 2023 gereed en worden gepubliceerd op de website van de Stichting validering exameninstrumenten mbo.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies