Home » Algemeen » Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig

Er is krapte op de arbeidsmarkt, maar tegelijkertijd staan er veel mensen aan de zijlijn. Juist nu is de mogelijkheid deze mensen naar werk te begeleiden groot! Tijdens een ontbijtsessie op dinsdag 24 mei gingen Samen werken voor werk, een samenwerkingsverband tussen brancheorganisaties ABU, Cedris, NRTO en OVAL, in gesprek met Tweede Kamerleden Hilde Palland (CDA) en Daan de Kort (VVD) over de kansen die er zijn om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag te helpen.

Er zijn volop kansen om meer mensen perspectief op werk te bieden. De alliantie doet dan ook een oproep aan het kabinet om werk te maken van het vereenvoudigen van de arbeidsmarktinfrastructuur.

Onbenut arbeidspotentieel

De tekorten van geschikte arbeidskrachten lopen in steeds meer sectoren op en er is sprake van een groeiende mismatch tussen vraag en aanbod op de arbeidsmarkt. Het onbenut arbeidspotentieel bestaat uit 1,2 miljoen mensen, van wie een derde 25 jaar of jonger is. Tegelijk zijn er ruim 1.000.000 actief werkzoekenden. Gemiddeld was 55% van de in de afgelopen 12 maanden ontstane vacatures moeilijk vervulbaar. Naar verwachting groeit dit het komende jaar naar 61%.

Het advies van de alliantie is dan ook: Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudiger met concrete stappen. Welke stappen dat zijn, kunt u lezen in de handreiking Maak de weg naar werk duurzaam en eenvoudig.

Een artikel over de ontbijtsessie met Tweede Kamerleden Palland (CDA) en De Kort (VVD) kunt u hier lezen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies