Home » Algemeen » Private markt voor beroepsopleidingen groeit

Private markt voor beroepsopleidingen groeit

Private aanbieders van beroepsopleidingen hebben in 2020 een omzet van circa € 3,9 miljard behaald. Maar liefst een half miljard omzetgroei ten opzichte van 2017. Dit is de conclusie van de Marktmonitor Private opleiders van ber​oepsopleidingen en –trainingen, die SEO heeft opgesteld in opdracht van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

Dit is de vierde marktmonitor. De marktmonitor geeft zicht op omvang en diversiteit van de markt van aanbieders van beroepsopleidingen over de jaren heen. Door het onderzoek te herhalen kunnen marktontwikkelingen in beeld worden gebracht. Eerdere marktmonitoren vonden plaats in 2012, 2015 en 2017. De resultaten van 2020 zijn grotendeels in lijn met de eerdere publicaties.

Trend: opleiders bieden steeds meer een combinatie van opleidingsvormen aan

Voor het overheidserkend onderwijs geldt dat de meeste opleidingen worden aangeboden in de richting bouw en techniek. De meeste afnemers zitten in de sector gezondheid en zorg. Een trend die zich voortzet is dat opleiders steeds meer een combinatie van opleidingsvormen aanbieden. Afstandsonderwijs/e-learning in combinatie met klassikaal onderwijs. Richting de toekomst verwachten opleidingsbedrijven een sterke groei in digitale vormen zoals e-learning en virtual classrooms.

De grootste wijziging betreft het type klant: steeds vaker hebben opleiders ook particulieren als klant. Was dit in 2017 nog bij circa 45 % van de opleiders het geval, in 2020 was dit 54 %. Deze ontwikkeling past bij het overheidsbeleid dat de regie bij de werkende zelf legt en de deelnemers faciliteiten biedt om zelf opleidingen in te kopen, zoals de regelingen NL leert door en de STAP-subsidie.


Fotograaf: Liesbeth Dingemans

“Graag nam ik de Marktmonitor 2020 in ontvangst. Uit de marktmonitor blijkt dat Private aanbieders van beroepsopleidingen een belangrijke rol spelen bij de stimulering van scholing en ontwikkeling. Ik verwacht dat de private aanbieders hun activiteiten ook de komende jaren zullen voortzetten.”

— Mariëtte Hamer, voorzitter SER

Eindrapport marktmonitor private aanbieders van beroepsopleidingen

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies