Home » Algemeen » Leerwerkloketten leveren bijdrage aan invulling van Leven Lang Ontwikkelen

Leerwerkloketten leveren bijdrage aan invulling van Leven Lang Ontwikkelen

Al ruim tien jaar spelen de Leerwerkloketten in de arbeidsmarktregio’s een verbindende rol op het terrein van leren en werken, door samenwerking tussen onderwijs, gemeente en UWV. Ze geven laagdrempelig informatie en advies over leer-en ontwikkelvragen aan werkzoekenden, werknemers, studenten/scholieren en werkgevers. Ze zetten zich in om als ‘spin in het web’ de samenwerking tussen partijen in de regio op het gebied van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) te bevorderen. Na twee eerdere evaluaties in 2011 en 2015 heeft het ministerie van SZW aan Regioplan en ECBO gevraagd om de Leerwerkloketten nogmaals te evalueren.

Leven Lang Ontwikkelen op regionaal niveau

Uit deze evaluatie blijkt dat Leerwerkloketten in hun regio een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen van een Leven Lang Ontwikkelen. Onderscheidende kenmerken zijn hun onafhankelijkheid, hun verbindende functie in de regio en hun kennis van het onderwijsveld en de financieringsmogelijkheden voor activiteiten op het gebied van leren en werken.

De Leerwerkloketten spelen een belangrijke rol in het bevorderen van een Leven Lang Ontwikkelen op regionaal niveau, omdat zij een verbindende maar ook onafhankelijke rol spelen op het gebied van leren en werken

– Ria van ’t Klooster, directeur NRTO
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies