Home » Algemeen » Oproep: meld uw SBI code inzake regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Oproep: meld uw SBI code inzake regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS)

Laatste update 8 april 2020

Goed Nieuws over de SBI-code TOGS: SBI code 85.59.2 Bedrijfstraining en opleiding in de lijst getroffen sectoren

Goed nieuws voor een groot deel van onze leden. De SBI code 85.59.2 Bedrijfstraining en opleiding is opgenomen op de lijst voor de gift van € 4.000,-.

Ook de SBI code 85.60 dienstverlening voor het onderwijs is toegevoegd. Deze maatregel is een tegemoetkoming in de vorm van een belastingvrije gift van 4.000 euro voor ondernemers in sectoren die direct zijn getroffen door kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus.

Voor meer informatie klik hier.

De oproep komt daarmee te vervallen.

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft op 27 maart jl. de eerder aangekondigde regeling Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS) geopend.

Deze kabinetsmaatregel, eerder bekend gemaakt als Noodloket, is voor ondernemers die rechtstreeks getroffen worden door de maatregelen van het kabinet in de coronacrisis. Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro om met name hun vaste lasten te kunnen betalen.

Het gaat om SBI-codes van sectoren die direct door de overheid zijn gesloten zoals horeca, kappers, sport. Maar wij zijn net als andere sectoren net zo hard getroffen. Wij behoren dus ook op die lijst.

Daarom meld uw SBI code zo spoedig mogelijk bij het Noodloket. U kunt uw SBI code vinden op het uittreksel van de kamer van koophandel.

Klik hier om de SBI-code aan te melden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies