Home » Corona » Informatie over het voortgezet /middelbaar onderwijs en het coronavirus

Informatie over het voortgezet /middelbaar onderwijs en het coronavirus

Actuele informatie over het Voortgezet onderwijs

Protocol volledig openen voortgezet onderwijs beschikbaar

De sociale partners in het voortgezet onderwijs hebben, naar aanleiding van het kabinetsbesluit van dinsdag 24 juni om de deuren van alle scholen per 1 juli te openen, het definitieve protocol ‘Volledig openen voortgezet onderwijs’ gepubliceerd. De vervoersafspraken zijn hierin nog niet opgenomen en volgen zo snel mogelijk. 

Voor meer informatie

Het ministerie van OCW heeft op 31 augustus een geactualiseerde versie van het servicedocument gepubliceerd, waarin de nu geldende regels en afspraken worden samengevat rond het omgaan met het coronavirus op school. Het document kan u hier downloaden. De bijbehoren kamerbrief kan u hier downloaden.

Voortgezet onderwijs is vanaf 2 juni weer open gegaan

Het voortgezet onderwijs is op 2 juni weer open gegaan. Scholen hebben maatregelen genomen zodat 1,5 meter afstand kan worden gehouden. Dat betekent in de praktijk dat niet alle leerlingen tegelijk op school kunnen zijn.

Lees verder

Protocol Heropening van het voortgezet onderwijs

In dit protocol zijn acht uitgangspunten geformuleerd voor het (gefaseerd) heropenen van de scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland vanaf 2 juni 2020. Dit protocol treedt in werking op het moment dat het kabinet besluit dat de scholen opengaan.

Klik hier voor het protocol (gepubliceerd op 25 mei 2020).

Landelijk moment voor geslaagden op donderdag 4 juni

Op donderdag 4 juni vieren geslaagde scholieren in heel Nederland het einde van hun middelbare schooltijd. Op welke manier dat kan is afhankelijk van de situatie op die dag.

Lees verder

Meer informatie over de slaag-zak regeling

Meer informatie over examens en de slaag-zak regeling kunt u hier vinden.
De brief naar de Tweede Kamer in zake de slaag-zak regeling kunt u hier vinden. Op die pagina staat tevens het servicedocument (onderaan). 

Brief naar de Tweede Kamer inzake voortgang onderwijs op afstand datum 3 april 2020.

Geen centrale examens dit jaar

Nieuwsbericht Rijksoverheid 24-03-2020

De centrale examens gaan dit schooljaar niet door. Dat heeft minister Slob (onderwijs) besloten samen met de onderwijsorganisaties. Scholen krijgen door dit besluit meer tijd om de schoolexamens af te ronden. De resultaten van de schoolexamens vormen de basis voor het behalen van het diploma dit schooljaar.

Klik hier voor het volledige bericht

De brief naar de Tweede Kamer inzake de centrale examens kunt u hier vinden.

De onderwijsinspectie past toezicht tot de zomer aan

Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich inspannen om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. Daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door.

Lees verder

Op 20 maart 2020 heeft minister Slob een brief gestuurd naar de Tweede Kamer inzake het funderend onderwijs. Deze treft u onderstaand aan.
Kamerbrief Continuïteit van het funderend onderwijs bij maatregelen tegen het coronavirus.

De rijksoverheid heeft de veel gestelde vragen op een rij gezet.
De vragen over het middelbaar onderwijs kunt u hier vinden.

Handreiking Aanpassing PTA i.v.m. afronding schoolexamen 2020 

VO Raad

Uitgeverijen stellen digitaal lesmateriaal gratis beschikbaar

Nog deze week kunnen nagenoeg alle scholieren en studenten in het voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs gratis gebruik maken van digitaal lesmateriaal. Educatieve uitgeverijen besloten dinsdagavond om licenties – als aanvulling op de gebruikte lesmethode – kosteloos beschikbaar te stellen om zo scholen te ondersteunen bij het geven van les op afstand. Scholieren en studenten die nog uit papieren lesboeken werken, kunnen nu dus makkelijker thuis onderwijs volgen. Meer weten?

(1) Handvatten voor schoolbesturen po en vo
(2a) Corona onderwijsbulletin 1 (18 maart 2020)
(2b) Corona onderwijsbulletin 2 (20 maart 2020)
(2c) Corona onderwijsbulletin 3 (24 maart 2020)
(2d) Corona-onderwijsbulletin 4 (27 maart 2020)
      Bij dit onderwijsbulletin horen twee bijlagen:
          bijlage 1: QA Noodopvang
          bijlage 2: QA Verzuim
(2e) Corona-onderwijsbulletin 5 (31 maart 2020)
(2f) Corona onderwijsbulletin 6 (6 april 2020)
(2g) Corona onderwijsbulletin 7 (14 april 2020)
(3) Brief aan Tweede Kamer inzake maatregelen examens voortgezet onderwijs
(4) Kamerbrief eindtoets 2020
(5) Aanbiedingsbrief servicedocument examens
(6) Brief aan TK over Maatregelen OCW Caribisch Gebied ivm coronavirus(15 april 2020)
(7) Handvatten voor schoolbesturen funderend onderwijs coronavirus COVID-19
     (Versie 15 april 2020 (actualisatie van versie 18 maart 2020)

Onderstaande informatie is op 17 maart 2019 15:40 geplaatst

Bron van onderstaande informatie over de examens en het coronavirus is het Ministerie van OCW

Klik hier voor de veelgestelde vragen inzake de examens

Maatwerk voor afronden examens

Er komt maatwerk voor school- en praktijkexamens op middelbare scholen zodat deze door kunnen gaan. Minister Slob (onderwijs) heeft met de onderwijssector afgesproken dat examenleerlingen prioriteit hebben. Dit betekent dat alles in het werk wordt gesteld om leerlingen in hun laatste jaar de examens te laten maken.

Voorkomen verspreiding virus

Scholen moeten zich houden aan een aantal voorschriften waardoor verspreiding van het Coronavirus kan worden voorkomen. Zo moeten alle leraren en leerlingen die aanwezig zijn bij het examen volledig klachtenvrij zijn.

Zieke leerlingen

Door scholen open te stellen voor examenleerlingen kunnen zij deelnemen aan de school- en praktijkexamens. Als een leerling ziek is of in thuisquarantaine zit dan kan de leerling later het schoolexamen afronden, tot uiterlijk de start van het centraal examen.

Aanpassen aantal toetsen

Daarnaast krijgen scholen de mogelijkheid om het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) aan te passen. Dit is een uiterste maatregel voor een school. De minimale eisen, eindtermen, blijven dan gelden, maar een school kan er bijvoorbeeld voor kiezen om die eisen in minder toetsen te halen dan eerder werd gedacht. De medezeggenschapsraad moet hier mee instemmen en de school moet dit doorgeven aan de Inspectie.

Flexibelere planning voor scholen

Bovendien krijgen scholen meer tijd om de cijfers van de schoolexamens door te geven. Andere jaren moeten die cijfers tien dagen voor de start van de centrale examens doorgegeven zijn, nu moet dat in ieder geval voordat de leerling centraal examen in dat vak doet. Scholen kunnen daardoor flexibeler omgaan met het inplannen van schoolexamens.

Centrale examens

De centrale examens starten op 7 mei en gaan vooralsnog door. Mochten de centrale examens toch niet door kunnen gaan, dan wordt dit uiterlijk op maandag 6 april besloten. De praktijkexamens en de digitale examens op het vmbo starten vanaf 30 maart. Deze examens hebben een flexibele afnameperiode en scholen kunnen deze vanaf die datum gaan afnemen.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies