Home » Corona » Informatie over het hoger onderwijs en het coronavirus

Informatie over het hoger onderwijs en het coronavirus

Op deze pagina kunt u meer informatie vinden over het hoger onderwijs en het coronavirus

Nieuw service document Hoger Onderwijs

Dit servicedocument voor het Hoger onderwijs biedt instellingen (publiek en privaat) nieuwe handreikingen waarmee zij in de praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. (datum bericht 11 november 2020) 

Klik hier

Vanaf 1 augustus gaat Protocol heropening privaat mbo en HO + afspraken veilig vervoer in.

Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19

Dit servicedocument biedt instellingen handreikingen waarmee zij in de praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

15 juni: versoepeling maatregelen hoger onderwijs

Op 15 juni gaan het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs (hbo en universiteiten) weer beperkt starten met toetsing, tentamens, praktijklessen en begeleiding van kwetsbare studenten op de instelling.

Servicedocument HO – aanpak coronavirus COVID-19

Dit servicedocument (update: 16 juni 2020) biedt instellingen handreikingen waarmee zij in de praktijk invulling kunnen geven aan de maatregelen voor het hoger onderwijs om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Lees verder

OV-kaart studenten met drie maanden verlengd vanwege coronamaatregelen

Door de coronamaatregelen aan universiteiten en hogescholen wordt het onderwijs op afstand georganiseerd, waardoor studenten weinig gebruik maken van hun studentenreisproduct. Om hen tegemoet te komen wordt daarom het recht op het reisproduct verlengd met drie maanden. Nadat het ov-reisrecht verloopt gaan de drie extra maanden recht automatisch in.

Lees verder

De onderwijsinspectie past toezicht tot de zomer aan

Met groot respect ziet de Inspectie van het Onderwijs hoe onderwijsbesturen en scholen/instellingen zich inspannen om in de huidige moeilijke omstandigheden het onderwijs zo goed mogelijk in te richten en overeind te houden. De inspectie past haar toezicht op de situatie aan. Daar waar dat nodig is en ook mogelijk, lopen toezichttrajecten in de periode tot de zomervakantie door.

Lees verder

De overheid heeft de veelgestelde vragen met betrekking tot het hoger onderwijs en het coronavirus op een rij gezet. Deze kunt u hier vinden.

De Kamerbrief (19 maart 2020) inzake de COVID-19 aanpak hoger onderwijs . Op deze pagina kunt u tevens een servicedocument vinden.

Nieuwsbericht OCW (19 maart 2020) Bindend studieadvies voor studenten uitgesteld bij vertraging door coronavirus

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies