Home » Algemeen » In 45% van de cao’s staan afspraken over duurzame inzetbaarheid

In 45% van de cao’s staan afspraken over duurzame inzetbaarheid

In 20% van de cao’s zijn afspraken gemaakt over persoonlijke ontwikkelbudgetten en loopbaanscans

De coronacrisis nadert zijn eind, maar heeft ook duidelijk gemaakt hoe belangrijk duurzame inzetbaarheid van werknemers is. Mensen kregen te maken met baanverlies, of drastische veranderingen op het werk. Lang niet alle medewerkers waren voorbereid of bestand tegen deze abrupte veranderingen. De cao-akkoorden zijn inmiddels gesloten, maar zien we duurzame inzetbaarheid terug in de diverse akkoorden?

Duurzame inzetbaarheid
In 45% van de cao’s zien we afspraken terug over duurzame inzetbaarheid in de breedste zin van het woord. Eén vierde hiervan betreft afspraken over vervroegd uittreden, en verder gaan veel afspraken over roosters en gezondheid. Dat laatste veelal met de nadruk op oudere werknemers en zwaar werk. Daarnaast zijn nog diverse afspraken gemaakt over gezondheid, vitaliteit en de werk-privébalans.

Persoonlijke ontwikkelbudgetten en loopbaanscans
Als we kijken naar de afspraken die gemaakt zijn om via scholing en training de duurzame inzetbaarheid te bevorderen blijkt dat in één op de vijf cao’s afspraken zijn gemaakt over persoonlijke ontwikkelbudgetten. Daarnaast zijn er diverse afspraken over loopbaanscans. Deze scans kunnen dan ook weer gebruikt worden om de beschikbare ontwikkelbudgetten goed en effectief in te zetten. Ook zijn er afspraken gemaakt over het beter faciliteren naar werk buiten de sector.

Ria van ’t Klooster (directeur NRTO): ‘De NRTO is blij dat er meer oog is voor de duurzame inzetbaarheid en scholing binnen de nieuwe cao’s. Een baan voor het leven bestaat niet meer, en om- en bijscholing zal ook steeds vaker nodig zijn. Automatisering, robotisering en digitalisering zullen voor snelle en grote verschuivingen in werk zorgen. We hebben als samenleving hebben allemaal belang bij goed opgeleid en inzetbaar personeel. Dit soort CAO-afspraken bevorderen de wendbaarheid en weerbaarheid van mensen en dat is wat we nodig hebben’.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies