Home » Algemeen » Column Ria van ‘t Klooster: Ondernemen voor brede welvaart

Column Ria van ‘t Klooster: Ondernemen voor brede welvaart

Ria van 't Klooster

Recent publiceerden VNO-NCW en MKB-Nederland hun agenda voor 2030 met als Titel Ondernemen voor brede Welvaart. Een nieuw kompas voor deze ondernemersverenigingen gebaseerd op drie pijlers: productiviteit, exclusiviteit en leefklimaat. U moet het maar eens lezen, het is de moeite waard.

Een alinea uit deze visie raakte mij vooral: ondernemers en ondernemingen willen geen toeschouwer zijn van de samenleving van waaruit ze zijn voortgekomen. Refererend aan de historische uitspraak

Ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.

John F. Kennedy

Opleiders doen niet anders. Zij zorgen dat mensen productiever worden, zij zorgen dat mensen kunnen participeren en een inkomen kunnen verdienen.

Last but not least; zij zorgen ervoor dat mensen hun talenten ontdekken en kunnen ontwikkelen en daarmee niet alleen hun eigen welzijn en positie verbeteren maar zo een bijdrage kunnen leveren aan een beter land, aan een gelukkiger land.

Als ik naar de achterban van de NRTO kijk, dan zie ik een enorme diversiteit maar met allemaal een drijfveer: talentontwikkkeling, mensen beter en sterker maken. Met opleidingen voor mensen die een bedrijf leiden tot aan mensen die voor korte of lange tijd met enige afstand tot de arbeidsmarkt hebben gestaan. Van opleidingen digitale vaardigheden tot aan leiderschapstrainingen.

Het is niet voor niets dat het plan VNO-NCW en MKB-Nederland veel aandacht besteed aan goed onderwijs en leven lang ontwikkelen, aan permanente ontwikkeling, aan persoonlijke leerrechten, aan een competentiepaspoort.

Allemaal thema’s die in onze vereniging ook spelen. We gaan graag samen aan de slag om het beste uit mensen te halen, talenten te ontwikkelen en mensen duurzaam werkzaam te laten zijn.

Met de partners binnen de alliantie Samen werken voor Werk, met publieke partijen, met het bedrijfsleven en met het nieuwe kabinet!

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies