Home » Algemeen » LLO-Katalysator biedt kansen voor NRTO-leden

LLO-Katalysator biedt kansen voor NRTO-leden

 

Op 28 juni vond de officiële lancering van de LLO-katalysator plaats en onlangs zijn ook de subsidieregelingen en beoordelingscommissies van Bouwsteen 2 en Bouwsteen 3 gepubliceerd. Dit lijkt een ver-van-je-bed-show voor de NRTO-opleiders in de ICT, Techniek en Energietransitie, maar niets is minder waar!

De LLO-Katalysator jaagt de doorontwikkeling van LLO (Leven Lang Ontwikkelen) aan en richt zich op de energie- en grondstoffentransitie. Het programma is opgebouwd uit vier Bouwstenen, waarbij Bouwsteen twee aanknopingspunten biedt voor NRTO-leden. In Bouwsteen 2 gaat het namelijk om het creëren van LLO-oplossingen voor de genoemde transitie. De regeling maakt daarbij onderscheid tussen kleine (vanaf € 50.000 tot € 125.000) en grote (vanaf € 125.000 tot € 2.000.000) projecten. De projectaanvragen kunnen ingediend worden in drie rondes;

  • Tussen 2 oktober 2023 tot en met 16 oktober 2023;
  • Tussen 1 april 2024 tot en met 15 april 2024;
  • Tussen 30 september 2024 tot en met 14 oktober 2024.

Kansen voor NRTO-leden

Hoewel de penvoerder het bekostigd onderwijs is, is de subsidieregeling zo ingericht dat deelname van onder andere een NRTO-lid leidt tot een hogere score op het onderdeel samenwerking en zo de kans op toekenning van de LLO-oplossing vergroot. Ook zal de betrokkenheid van werkgevers en private LLO-aanbieders worden geëvalueerd tijdens de tussentijdse evaluatie. Houdt er wel rekening mee dat de resultaten vrij én toegankelijk beschikbaar worden gesteld na afloop van het project (open source). Het loont kortom de moeite om contact op te nemen en om samen te kijken of deze regeling ook voor u kansen biedt.

We blijven graag op de hoogte van voortgang, goede voorbeelden en eventuele knelpunten!

Beleidsmedewerker Energietransitie, Bouw,  Techniek & IT: Bozena van Trigt.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies