Home » Algemeen » Dinsdag 9 mei 2023: Start Europees Jaar van de Vaardigheden

Dinsdag 9 mei 2023: Start Europees Jaar van de Vaardigheden

Op 9 mei start het Europees Jaar van de Vaardigheden, oftewel ‘the European Year of Skills’. De Europese Commissie wil in dit jaar een impuls geven aan een Leven Lang Ontwikkelen (LLO), een streven dat de NRTO van harte ondersteunt. Vanmiddag is de kick-off #EuropeanYearOfSkills live te volgen via de livestream.

Wat kun je het aankomende jaar van de NRTO verwachten?

De NRTO is betrokken bij Skillsinitiatieven waarover zij haar leden informeert. Het komende jaar willen we ook op de website en social media meer laten zien over de inbreng en activiteiten van de NRTO op dit terrein. Elke maand zullen we dan ook een stuk over dit onderwerp met jullie delen. Dit kan een relevant opinieartikel, een opleider met een missie, of een succesverhaal van een deelnemer zijn. Wanneer u als NRTO-lid zelf een interessant artikel heeft of een goed voorbeeld, horen we dit graag! U kunt hierover contact opnemen met Inge van de Scheur: ingevandescheur@nrto.nl

Doelstellingen EU

De Europese Commissie wil een Leven Lang Ontwikkelen bevorderen door:

  • Investeringen in onderwijs te bevorderen om het potentieel van de beroepsbevolking zo goed mogelijk te benutten;
  • De behoeften van de arbeidsmarkt met betrekking tot vaardigheden samen met bedrijven en sociale partners in kaart te brengen;
  • De vacatures op de arbeidsmarkt proberen te matchen met de vaardigheden van de (aankomende) beroepsbevolking, met een focus op de groene en digitale transities;
  • Mensen met vaardigheden die de EU nu mist, van buiten de EU aan te trekken door de leermogelijkheden te verbeteren en door erkenning van kwalificaties.

De Commissie wilt deze doelen verwezenlijken door bekendheid te geven aan initiatieven en financieringsmogelijkheden om bij- en omscholing te bevorderen, ook worden er evenementen en bewustmakingscampagnes georganiseerd. Er wordt daarnaast verder gewerkt aan de ontwikkeling van instrumenten voor vaardigheden en voor een gemakkelijkere internationale erkenning van kwalificaties.

Nederland

Ook in Nederland staat het belang van Skills op de agenda. De krapte op de arbeidsmarkt en de komst van de skillstaal CompetentNL zorgen ervoor dat skills de aandacht heeft van zowel het kabinet als andere stakeholders. Er is interesse in flexibele scholing en in meerdere sectoren worden skillspaspoorten ontwikkeld. De leden van de NRTO beschikken over expertise in het opleiden voor de uitdagingen waar we als maatschappij voor staan, zoals de groene en digitale transitie, en de tekorten op de arbeidsmarkt.

Een van de grootste uitdagingen op het gebied van Skills is de validering: Hoe zorgen we ervoor dat het eenvoudig te zien is wat de waarde is van de Skills die iemand bezit? Hoe wordt dit geregistreerd en door wie? Dit is belangrijk, zodat er ook daadwerkelijk wordt gewerkt met Skills: iemand kan van baan wisselen met een Skillspaspoort, of juist een andere functie binnen de organisatie  uitvoeren.

Daarnaast is het belangrijk dat de bijdrage van private opleiders aan bij-; om- en herscholing in Nederland wordt erkend en private partijen betrokken worden bij skills. Private opleiders hebben al kennis van flexibel opleiden en kunnen snel inspelen op veranderingen. Deze partijen zijn bij uitstek geschikt om het werken met skills gemeengoed te maken. Er zijn al veel bestaande initiatieven en het wiel hoeft niet continu opnieuw te worden uitgevonden.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies