Home » Algemeen » Leerwerkfestival Praktijkdag: Samen voor de ontwikkeling van mensen

Leerwerkfestival Praktijkdag: Samen voor de ontwikkeling van mensen

Donderdag 22 juni was de tweede editie van het Leerwerkfestival en ditmaal werd het gecombineerd met een Praktijkdag. Voorop stonden kennis, inspiratie, ontmoeting en verbinding in festivalvorm. Door de Alliantie Samen Werken voor Werk (ABU, Cedris, OVAL en NRTO) werd de workshop: Van bijstand naar (ontwikkel)perspectief in de zorg via leren en werken, dankzij publiek-private samenwerking georganiseerd waarbij Calibris Advies met ervaringsdeskundige Egbal Ahmed het gesprek aangingen met de aanwezigen.

Drempels die we soms over moeten

De aftrap van de dag in de Buitensociëteit in Zwolle was aan dagvoorzitter Tanja Willemsen (programmamanager Programmaraad Regionale Arbeidsmarkt) en het gezelschap Sense Together (begeleiders en ontwerpers van organisatie- en teamontwikkeltrajecten, communicatietrainers en acteurs). Voorzitter van de Programmaraad (VNG-directeur en ervaren onderwijsbestuurder) Leonard Geluk, reflecteerde op de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt en op hoe de ontwikkeling van mensen voorop is komen te staan. Een ontwikkeling die juist van belang is voor mensen die extra ondersteuning nodig hebben om op school en/of werk mee te kunnen doen.

Gedurende dag waren er diverse workshops te volgen en kon genetwerkt worden tijdens de goedverzorgde lunch en netwerkborrel ter afsluiting met muzikale begeleiding. In deze centrale ruimte was ook plek om het gesprek aan te gaan met vertegenwoordigers van EPALE – Elektronisch platform voor volwasseneneducatie in Europa en Leeroverzicht.nl (hierbij is de NRTO nauw betrokken). Ook aanwezig was de Tour d’LLO: Wat betekent LLO voor jouw regio en wat wil je met elkaar bereiken?

Van bijstand naar (ontwikkel)perspectief in de zorg via leren en werken, dankzij publiek-private samenwerking

In opvolging van het E-magazine over de situatie van mensen in de bijstand werd de opzet en praktijk van de Leerlijn Zorg ontwikkeld door NRTO-lid Calibris Advies toegelicht door ervaringsdeskundige Egbal Ahmed. Hoe kun je mensen vanuit de bijstand (vaak langer dan 10 jaar in deze situatie) effectief, mensgericht en met perspectief naar de zorg toe te leiden via leren en werken. In deze publiek-private samenwerking (PPS), met onder andere Den Haag Werkt en betrokken werkgevers, vindt meer dan 80% van de deelnemers duurzaam een baan in de zorg. Bijna alle deelnemers verlaten de leerlijn met een diploma en/of certificaat.

Gezicht van dit project is Egbal Ahmed, die het gesprek aanging met de aanwezigen. Zij vertelde hoe zij na een roerige tijd als weduwe met een jong kind er alleen voor kwam te staan en de stap nam om deel te nemen aan dit project van Calibris Advies. Deze slimme en betrokken dame verbeterde niet alleen haar Nederlands maar kreeg een sociaal netwerk in haar wijk en maakte vrienden tijdens haar opleiding, stages en werk. De dag erop was haar medisch rekenen examen (waarvoor een 10 behaald dient te worden) zodat ze weldra haar mbo 3 diploma kan behalen. En Egbal gaat door! Op de planning staat het behalen van haar mbo 4 diploma waarna ze haar tijd gaat verdelen in zorg bij de mensen thuis en in het verzorgingshuis. Kortom een succesverhaal!

Ook Anne Marie Bas, MT-lid bij Calibris Advies, was aanwezig om achtergronden te geven bij dit project waarbij o.a. gebruikt wordt van een WijkLeercentrum. In Den Haag zijn twee centra, voorheen waren dit er drie, waarbij succesfactoren, voorwaarden en aandachtspunten werden benoemd. De aanwezigen waren onder de indruk en hadden diverse vragen aan beide dames. Want hoe zorg je ervoor dat deelnemers contracten krijgen met voldoende uren (zodat zij uit de bijstand komen)? En op welke manier houdt de gemeente rekening met haar zorg aanbesteding? Daarnaast is voor deze doelgroep sprake van multiproblematiek waardoor extra inzet nodig is om de kans op succes te vergroten. Een grote wijziging ten opzichte van een aantal jaren geleden is de nadruk op taal binnen de opleiding. Waar dit voorheen een bijzaak was vormt dit nu een van de belangrijkste peilers. Dat de aanpak aanslaat is een feit. Ook Egbal heeft op eigen titel nog een dozijn deelnemers aangebracht bij de Leerlijn Zorg.

Alliantie Samen Werken voor Werk

De leden van de Alliantie zijn dagelijks actief om een zo goed en passend mogelijke weg naar opleiding of werk te faciliteren voor een grote groep mensen. Bij het Leerwerkfestival waren ditmaal Roel Fransen (manager activering en loopbaan OVAL) en Lisanne Spanbroek (communicatieadviseur NRTO) aanwezig om de sessie in goede banen te leiden. Op deze manier wil de Alliantie op een laagdrempelige manier best practices onder de aandacht brengen onder het mom van: Iedereen aan de slag!

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies