Home » Algemeen » Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2024

Afspraken valide exameninstrumenten mbo 2024

De MBO Raad, het ministerie van OCW, de Vereniging ExSamen en de NRTO gaan door met de afspraken voor valide exameninstrumenten in het mbo. In 2023-2024 zijn de afspraken door Stichting VEMBO geëvalueerd. Uit die evaluatie blijkt dat examenleveranciers, onderwijsinstellingen en certificerende autoriteiten van mening zijn dat de gemaakte afspraken een positieve bijdrage leveren aan de kwaliteit van de exameninstrumenten. Besloten is daarom de afspraken te continueren.

Op basis van de evaluatie worden wel nadere afspraken gemaakt over een proportionele hercertificering van examenleveranciers. Dit houdt in dat bij het bepalen van de steekproef van het aantal te beoordelen exameninstrumenten rekening wordt gehouden met het aantal nieuwe, gewijzigde en bestaande instrumenten. Ook zal er in de norm meer nadruk worden gelegd op de verantwoording over de volledige pdca- of kwaliteitsborgingscyclus van de examenleveranciers die ge(her)certificeerd worden.  Meer informatie staat op de website van Stichting Validering examens mbo.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies