Home » Algemeen » Extra geld voor praktijkleren

Extra geld voor praktijkleren

Goed nieuws voor leerbedrijven en branches wat betreft een tegemoetkoming bij de subsidie voor praktijkleren. Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap heeft extra middelen gereserveerd in de eerste suppletoire begroting 2023 voor de subsidieregeling praktijkleren.

‘Tot slot wordt er in 2023 € 15,0 miljoen (€ 60 miljoen tussen van 2023 tot en met 2026) ingezet voor de regeling praktijkleren om het effect van de stijging van het aantal bbl-studenten in het mbo en het aantal deeltijd- en duaal-studenten in het hbo ten opzichte van de vorige referentieraming tegemoet te komen. Zodoende kan de prijs per student gelijk worden gehouden.’ Bron: Rijksfinanciën (pagina 7 van de memorie van toelichting onder saldo in- en extensiveringen).

https://www.rijksfinancien.nl/sites/default/files/kamerstuk_pdf/kst-36350-VIII-2_0.pdf) In de jaarlijkse doorrekening stijgt het aantal bbl-studenten ten opzichte van de vorige raming. Hierdoor is de regeling praktijkleren voor leerwerkbedrijven niet meer toereikend om het maximale bedrag van € 2.700 per leerwerkplek uit te keren, op basis van de verwachte aanvragen. Voor de jaren 2023 tot en met 2026 worden er extra middelen beschikbaar gesteld om dit effect (gedeeltelijk) te compenseren.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies