Home » Algemeen » Position paper: Behoud de STAP-regeling als opmaat naar Leerrechten

Position paper: Behoud de STAP-regeling als opmaat naar Leerrechten

Investeren in de eigen ontwikkeling loont. Het is goed voor de burger zelf, voor de maatschappij, voor de economie. Het maakt mensen wendbaar en weerbaar. Leven Lang Ontwikkelen zou een vanzelfsprekend onderdeel van ieders werk en leven moeten zijn. Om deze vanzelfsprekendheid te bereiken ambieerde het kabinet de leercultuur en één ieders eigen regie te vergroten. De overheid introduceerde de subsidieregeling STAP-budget om werkenden en werkzoekenden de mogelijkheid te geven om regie te nemen over zijn eigen ontwikkeling en scholing. In de voorjaarsnota deelt het kabinet het voornemen om de STAP-regeling voortijdig te beëindigen. Dit voornemen rijmt niet met de ambitie m.b.t. Leven Lang Ontwikkelen van dit kabinet en de maatschappelijke uitdagingen waar we in Nederland voor staan.

De NRTO is daarom van mening dat het voorgenomen besluit op het afschaffen van de STAP regeling teruggedraaid moet worden. Onze position paper biedt inzage in de meerwaarde van STAP en voorziet in alternatieve varianten om de regeling beter en strakker te maken, zodat dit een robuuste regeling kan worden. De regeling kan daarmee een opmaat naar de toekomst van leerrechten zijn. Donderdag neemt de NRTO deel aan het openbare Rondetafelgesprek hierover met de commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid van de Tweede Kamer.

Lees hier onze position paper.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies