Home » Algemeen » UWV-rapport: De stand van de ICT-sector in relatie tot vraag naar personeel en de scholing hiervoor

UWV-rapport: De stand van de ICT-sector in relatie tot vraag naar personeel en de scholing hiervoor

In augustus heeft het UWV een rapport gepubliceerd over de stand van de ICT-sector in relatie tot vraag naar personeel en de scholing hiervoor. Het volledige rapport (ICT in beeld – augustus 2023) bevat interessante bevindingen die u wellicht kunt gebruiken in contact met potentiële klanten. Vanzelfsprekend kent u de strekking al lang, maar het is prettig als een ander het ook constateert.

Het algemeen beeld is dat het aantal professionals dat in de ICT-sector werkt inmiddels is toegenomen tot meer dan 550.000 mensen. Een flinke toename, maar tegelijkertijd zal de vraag ook substantieel blijven toenemen. De ICT-sector zal naar verwachting de sterkst groeiende beroepsgroep zijn. Én tegelijkertijd kent geen enkele andere beroepsrichting zo’n sterke mate van krapte als de ICT-sector en dat ook al langere tijd. Dit biedt kansen voor scholing van onbenut arbeidspotentieel en bijscholing van de werkzame ICT’ers. 

We lichten enkele bevindingen uit.

  •  Werkgevers zoeken werknemers met up-to-date ICT-vaardigheden. Vaak is dit relevanter dan een diploma. Recente omscholing biedt dus veel kansen binnen de ICT, ook voor mbo’ers. Pagina 1 – laatste bullet.
  • Volgens werkgevers zijn de voornaamste redenen het gebrek aan sollicitanten (79%), het ontbreken van de juiste vaardigheden bij sollicitanten (45%) en het specialistische karakter van het werk (35%). Er lijkt dus niet alleen een kwantitatieve, maar ook een kwalitatieve mismatch te zijn. Het gebrek aan kandidaten voor kritieke functies zoals netwerk/systeembeheer of cybersecurity is ook te verklaren door het feit dat jonge ICT’ers vaker voor moderne functies kiezen, zoals het werken met kunstmatige intelligentie (AI) of big data. Zij zien hierbij de traditionele ICT-beroepen, zoals cybersecurity en functioneel beheer, over het hoofd. De beschikbare onderzoeken duiden de komende jaren op blijvende wervingsproblemen bij het vinden van ICT-specialisten. Pagina 3 – onderaan.
  •  Tegelijkertijd heeft de arbeidsmarkt steeds meer arbeidskrachten nodig die beschikken over zeer recente ICT-vaardigheden. Dit illustreert het WEF-rapport ‘Future of jobs (2023) ook: we hebben circa 6 op de 10 medewerkers voor 2027 extra opleidingen of trainingen nodig om mee te kunnen met de veranderende technologieën. Het gaat daarbij vooral om analytische vaardigheden en het kunnen omgaan met AI. Dit betekent ook dat werkgevers moeten blijven inzetten op het leren en ontwikkelen van hun personeel. Pagina 6 – onderaan.

U kunt het volledige rapport hier downloaden. Mocht u aanvullend vragen of opmerkingen hebben: neem dan contact op met beleidsmedewerker ICT: Bozena van Trigt via bozenavantrigt@nrto.nl.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies