Home » Algemeen » NRTO-update: Er is veel te doen, veel te lezen en veel te regelen

NRTO-update: Er is veel te doen, veel te lezen en veel te regelen

Beste leden,

De zomer is normaliter een periode waarin weinig ontwikkelingen op politiek en beleidsterrein zijn. Dat was dit jaar anders!

Politieke ontwikkelingen

Met de val van het kabinet begin juli kwamen al snel de ontwikkelingen op gang die horen bij nieuwe verkiezingen. Politieke partijen gingen druk aan de gang met hun verkiezingsprogramma’s en kandidatenlijsten. Als NRTO hebben wij dan ook in de zomer onze input bij de diverse programcommissies van de partijen geleverd. Deze inbreng gaat over de noodzaak van leven lang ontwikkelen in Nederland. Wij hebben de programcommissies kortgezegd het volgende meegegeven:

  1. Erken en benut de grote bijdrage van private opleiders in Nederland.
  2. Behoud gelijk speelveld bij toekomstige plannen ten aanzien van leven lang ontwikkelen
  3. Investeer in mensen via leerrechten om gedurende hun leven kennis en vaardigheden te blijven ontwikkelen.

We monitoren uiteraard de ontwikkelingen rondom de verkiezingsprogramma’s. Begin september verschijnen de eerste conceptverkiezingsprogramma’s, waarna de meeste programma’s definitief worden vastgesteld op congressen eind september. Het is ook goed om te zien dat de SER de Tweede Kamer deze week heeft opgeroepen om de maatregelen ten aanzien van de arbeidsmarkt en leven lang ontwikkelen niet tot stilstand te laten komen in deze uitdagende periode.

Dan iets over de mensen in het politieke veld: het aantal huidige Kamerleden dat aangeeft niet terug te komen is aanzienlijk. Door het wegvallen van een aantal portefeuillehouders wordt het voor ons opnieuw de taak om in de Tweede Kamer contacten op te bouwen met de nieuwe woordvoerders en het belang van kwalitatief privaatonderwijs onder de aandacht te brengen. Inmiddels weten we ook dat demissionair minister Mariëlle Paul de bewindspersoon is die leven lang ontwikkelen in haar portefeuille heeft. We kennen haar uit eerder contacten toen zij VVD-woordvoerder onderwijs was in de Tweede Kamer.

Ook de begroting die op Prinsjesdag gepresenteerd wordt, houden de gemoederen bezig. Een goede traditie is dat de medewerkers op het NRTO-bureau gezamenlijk de toespraak van de Koning zullen volgen en daarna in de begrotingsdocumenten duiken om u daarna snel te kunnen informeren over de plannen van het komende jaar. In deze tijden van potentiële bezuinigingen, het afschaffen van de STAP-regeling, de uitdagingen in het onderwijs en op de arbeidsmarkt willen we niet stilstaan!

De NRTO-vereniging

De kabinetsval had ook kleine invloed op onze verenigingsagenda. Zo hebben wij besloten om de aankomende ALV die gecombineerd was met het eerste NRTO Symposium op 23 november 2023 (een dag na de verkiezingen) te verschuiven. Voor in de agenda: de ALV zal nu plaatsvinden op 2 november 2023 vanaf 15 uur, locatie volgt. Het NRTO Symposium wordt gecombineerd met de ALV in het voorjaar van 2024 op 18 april: reserveert u hiervoor alvast 13 uur tot en met 17 uur. Locatie: Nieuwspoort – Den Haag.

In het najaar lanceren we een nieuwe ledenomgeving waarbij, een interne omgeving exclusief voor leden van de NRTO beschikbaar is. Hierin zijn o.a. uw eigen lidmaatschapsgegevens, diverse servicedocumenten en ledenvoordelen terug te vinden. Daarnaast lopen er diverse projecten rondom communicatie. Naast o.a. de start van podcasts, aanpassingen aan de website, zal ik ook met enige regelmaat een bijdrage aan deze brief gaan schrijven. Inmiddels ben ik sinds deze week 1 jaar aan boord van de NRTO. Een jaar waarin ik ongelooflijk veel geleerd heb, een jaar waarin veel dossiers actief in het onderwijs spelen, en ik zoveel leden ontmoet heb. Leden, zoals u, waar ik regelmatig van onder de indruk ben: private opleiders die mensen – volwassenen en jongeren – in staat stellen hun talenten te ontwikkelen en daarmee een belangrijke rol vervullen in de maatschappelijke opgaven van deze huidige tijd. Binnenkort zullen we u ook weer informeren over de cijfers uit de SEO Marktmonitor over private opleiders.    

Zoals u gewend bent van de mensen op ons bureau zetten zij zich vol in voor de dossiers die belangrijk voor onze sector zijn. Inmiddels zijn al weer veel contacten en overleggen met de verschillende ministeries opgestart. Op de ledenvergadering zullen we zoals gebruikelijk u ook weer een overzicht van onze lobbyactiviteiten presenteren.

Namens het bureau wens ik u ook weer veel succes en inspiratie toe na deze zomerperiode. Wij gaan een interessante periode tegemoet. Er is veel te doen, veel te lezen en veel te regelen. Kortom, met veel zin moedig voorwaarts!

Ciel Stevens – Meewis

Directeur NRTO

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies