Home » Algemeen » Terugkoppeling: webinar NRTO-NLQF maandag 15 mei 2023

Terugkoppeling: webinar NRTO-NLQF maandag 15 mei 2023

Op maandag 15 mei organiseerden het NCP NLQF en de NRTO een webinar over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Deze voorlichting is bestemd voor leden van de NRTO die in Nederland private kwalificaties (gaan) aanbieden. Het webinar ging over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt. Tijdens de bijeenkomst inspireerde Breederode Hogeschool ons van een goed voorbeeld uit de praktijk.

Een NLQF-niveau op het diploma geeft inzicht in het niveau van de kwalificaties, die een deelnemer volgt of gevolgd heeft. Niet alleen fijn voor werkzoekenden of werknemers om te laten zien wat zij echt kunnen. Het maakt ook de keuze voor de juiste opleiding makkelijker, doordat het niveau inzichtelijk is. Ook voor werkgevers biedt het NLQF-niveau een groot voordeel.  Zij kunnen gerichter werven en de juiste persoon aan de juiste vacature koppelen.

Meer informatie? Bekijk dan de animatie: NLQF – het Nederlands Kwalificatieraamwerk – maakt opleidingsniveaus vergelijkbaar met elkaar. Niveaus van reguliere en private opleidingskwalificaties worden inzichtelijk. Dat maakt de opleidingsmarkt transparanter en draagt bij aan onze arbeidsmobiliteit. Deze animatie is in het Engels ondertiteld.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies