Home » Algemeen » E-zine 4: Inburgering

E-zine 4: Inburgering

Iedereen aan de slag, dat is de missie van de alliantie Samen werken voor werk. Dagelijks zijn leden van de ABU, Cedris, NRTO en OVAL actief om een zo goed en passend mogelijke weg naar opleiding of werk te faciliteren voor een grote groep mensen. In de praktijk blijkt dat die weg niet altijd eenvoudig is. In dit E-zine zoomen we in op de weg naar werk voor statushouders. De column is ditmaal van directeur Ciel Stevens en NRTO-lid JAR Opleidingen (Werkgeversperspectief: Pepsico & De Stelling) gaf een kijkje in de keuken wat betreft de praktijk. Om de talenten van statushouders goed in te zetten, is samenwerking tussen relevante partijen hard nodig. Juist omdat statushouders bezig zijn een plek op de arbeidsmarkt te veroveren én een plek in de Nederlandse samenleving. Dat vraagt expertise op meerdere terreinen. Ook het bedrijf PepsiCo Nederland koos ervoor om zelf actief kansen te bieden aan statushouders. Met een goede voorbereiding van de collega’s, een intern buddy-systeem en taalles op de werkvloer zijn zij nu veel loyale en fijne medewerkers rijker.

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies