Home » Algemeen » Zienswijze NRTO: Internetconsultatie Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Zienswijze NRTO: Internetconsultatie Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

De NRTO heeft als branchevereniging een reactie gegeven op de Internetconsultatie Wetsvoorstel verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden (Boek 7:610 BW). De bijdrage richt zich op de volgende punten:

  • Waarom zijn zzp’ers cruciaal voor de private opleidingssector?
  • Docenten e.a.
  • Waarom kunnen private opleiders niet werken met het voorgenomen Wetsvoorstel
  • Waar pleit de NRTO wél voor?

Wet verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en rechtsvermoeden

Dit wetsvoorstel draagt bij aan het herstellen van de balans tussen het werken met zelfstandigen en als zelfstandige(n) aan de ene kant, en het werken met en als werknemer(s) aan de andere kant. Dit gebeurt door te verduidelijken wanneer als werknemer gewerkt moet worden en wanneer als zelfstandige gewerkt kan worden. Daarnaast worden werkenden met beperkte onderhandelingsmacht ondersteund bij het opeisen van hun arbeidsovereenkomst.

Neem contact op met NRTO-jurist Jasper Bekhuis bij vragen: jasperbekhuis@nrto.nl

De website van de NRTO maakt gebruik van cookies
Cookies Instellen
Aanvaard alle cookies
De website van de NRTO maakt gebruik van cookies.
Cookies instellen
Aanvaard alle cookies